Jednání pléna Senátu – 2. den

I ve čtvrtek pokračuje druhá schůze Senátu, na jejímž programu jsou zařazeny následující tisky:

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 355/
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 353/
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 320/
 4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
  /evropský senátní tisk č. N 092/10/ (1. bod odpoledního jednání)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 348/ (2. bod odpoledního jednání)
 6. Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  (3. bod odpoledního jednání)
 7. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 349/ ( 4. bod odpoledního jednání)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 350/ (5. bod odpoledního jednání)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 351/ (6. bod odpoledního jednání)
 10. Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
  /senátní tisk č. 352/ (7. bod odpoledního jednání)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
  /senátní tisk č. 326/ ( 8. bod odpoledního jednání)
 12. Balíček předpisů proti praní špinavých peněz
  /evropský senátní tisk č. N 100/10N 101/10/ (9. bod odpoledního jednání)
 13. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/
 15. Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů
 16. Změna v orgánech Senátu
  (1. bod jednání ve čtvrtek 1. prosince)
 17. Petice „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“
  /senátní tisk č. 298/ (2. bod jednání ve čtvrtek 1. prosince)