Jednání Ústavně-právního výboru

Ve středu 11.3. od 9:00 do 14:30 hod. bude probíhat jednání Ústavně-právního výboru Senátu. Na programu jednání je krom jiného i tisk č. 37, jehož zpravodajkou je Eliška Wagnerová.

Senátní tisk č. 42

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr životního prostředí Richard Brabec

Zpravodaj: senátor Stanislav Juránek

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

 

Senátní tisk č. 41

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VVVK, další výbory: VUZP, ÚPV

 

Senátní tisk č. 31

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier

Zpravodaj: senátor Jaroslav Kubera

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VUZP

 

Senátní tisk č. 35

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční

spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

Senátní tisk č. 36

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a

věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

Senátní tisk č. 37

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace

soukromého práva

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV

 

Senátní tisk č. 39

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP, další výbory: ÚPV