Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP

Eliška Wagnerová se zúčastní jako členka Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. V rámci kolegia se sejdou odborníci z řad právníků, ministerstev, Senátu a vlády.