Komise pro Ústavu a parlamentní procedury

Ve čtvrtek od 13:00 hod. se uskuteční další schůze Komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Předmětem jednání bude:

1) Diskuse o důvodech opakovaného projednávání mezinárodních smluv Senátem.

2)  Diskuse o odůvodňování rozhodnutí mandátového a imunitního výboru Senátu o přestupcích.

3) Informace o stavu debaty o pracovním návrhu tzv. stykového zákona.