Konference Lidská práva a demokratizace

V úterý 6. května 2014 proběhne na Fakultě sociálních studií MU konference „Demokratizace a lidská práva“.

Bude tvořena dvěma odbornými panely „Demokratizace: trendy a výzvy“ a „Lidská práva: střet politického a nepolitického“ a diskusního poloformálního kulatého stolu na téma „Demokratizace a lidská práva: přání versus realita“, ve kterém vystoupí i Eliška Wagnerová.

Spolu s ní vystoupí i Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. , JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. , Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.  a  JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 

Obsahem konference bude mj. zhodnocení demokratizačních aktivit EU a jiných mezinárodních institucí, demokratizačních trendů ve střední a východní Evropě či efektivity mezinárodních lidskoprávních režimů. Diskusní panel bude zaměřen především na reflexi aktuálního vývoje na Ukrajině. Na konferenci vystoupí nejen odborníci z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého či Mezinárodního politologického ústavu, ale i členové Ústavního soudu či Senátu Parlamentu ČR.