Konference Ústavního soudu: „Evropský konstitucionalismus v kontextu soudního dialogu“

Ústavní soud ČR pořádá ve dnech 18. – 19. června 2015 v Brně setkání pěti ústavních soudů ze středoevropského regionu (ČR, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko a Rakousko).

Tématem tohoto setkání je „Evropský konstitucionalismus v kontextu soudního dialogu“. Cílem konference, která je určena především pro soudce ústavních soudů, je výměna názorů na zásadní ústavní otázky, které nemají jen vnitrostátní význam. Vystoupení účastníků by mělo ukázat na vývojové tendence v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod v praxi ústavních soudů, kde lze spatřovat řadu obdobných problémů, ale také na aktuální úroveň vztahů mezi ústavními soudy členských států Evropské unie a Soudním dvorem Evropské unie. Zde český ústavní soud zatím zastával velmi zdrženlivý postoj, zatímco některé ústavní soudy v podobě položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU již dialog zahájily, a tím se fakticky podřídily jurisdikci Soudního dvora. Nebude opomenuto ani citlivé téma možného přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

V úvodu každého dne vystoupí i nejzvučnější jména světové právní vědy – profesor Joseph Weiler a profesor Robert Alexy, k nimž se připojí další známí zahraniční a čeští teoretici, včetně bývalých a současných soudců Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU.

Zdroj: usoud.cz