Kulatý stůl „Generální inspekce bezpečnostních sborů-(ne)vyšetřování trestných činů policistů“.

Ústavně-právní výbor Senátu PČR si dovoluje pozvat na kulatý stůl, který bude věnován tématu vyšetřování trestných činů policistů.

PROGRAM:

17:30 – 18:00 Senátorka Eliška Wagnerová z Ústavně-právního výboru přednese úvodní slovo.

Své příspěvky ke Generální inspekci bezpečnostních sborů přednesou státní zástupci z Legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství a Krajského státního zastupitelství v Praze a právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv.

Liga také představí návrh policy paperu o otázkách personálního obsazení inspekce, její kontrole, transparentnosti a účinném vyšetřování podezření ze špatného zacházení.

18:00 –19:30 Moderovaná diskuze všech účastníků kulatého stolu, ke kterému jsou pozváni kromě poslanců a senátorů též zástupci Generální inspekce, policie a dalších bezpečnostních sborů, advokátů a občanské společnosti.

Moderuje Michal Tošovský z Centra ProPolice při Otevřené společnosti, o.p.s.

19:30 – 20:30 Neformální diskuze s občerstvením