Kulatý stůl „K Petici vyzývající Senát Parlamentu ČR k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana“

Ve čtvrtek 28.5. od 13:00 hod. se Eliška Wagnerová zúčastní kulatého stolu v Senátu k petici vyzývající Senát k projednání podezření na spáchání velezrady prezidenta Miloše Zemana. Petici, kterou zastřešuje spolek Podhradí. Petice založená 14. srpna 2014 má více než 11 000 podpisů občanů ČR napříč republikou. Akci pořádá Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Program kulatého stolu:

1) Zahájení a úvodní slovo – senátor Jiří Šesták, místopředseda výboru

2) Záměr petice č. 3/15 a její odůvodnění – Michal Majzner, autor petice

3) Stanovisko prezidenta republiky – JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky

4) Stanovisko Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury – Eliška Wagnerová, předsedkyně Stálé komise, Jan Kysela, tajemník Stálé komise

5) Stanovisko odborníků na ústavní právo

doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze

6) Diskuse v rozsahu příspěvku do 5 minut

7) Shrnutí a závěr

Průběh kulatého stolu řídí senátor Jiří Šesták, místopředseda výboru.