Kulatý stůl: Opakované jmenování předsedů a místopředsedů soudů

Opakované jmenování předsedů a místopředsedů soudů po nálezu Ústavního soudu z 6. října 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/08 v justičním prostředí nadále rezonuje.

Zákaz opakovaného jmenování stanovený Ústavním soudem se ale v praxi dál porušuje. Jaké jsou důvody porušování zákazu a mohou být opodstatněné? Lze instrukcí Ministerstva spravedlnosti nastavit pravidla pro výjimečné situace opakovaného jmenování? Co si pod těmito situacemi konkrétně představit?

Cílem kulatého stolu je za aktivní účasti zástupců Ministerstva spravedlnosti a zástupců soudů všech stupňů nalézt možná východiska nebo základní principy nastavení budoucí právní úpravy.

Kulatý stůl se koná pod záštitou Kanceláře veřejného ochránce práv.