Lidové noviny: Duka posílá k soudu inscenaci s Ježíšem

BRNO/PRAHA Česká justice se začne potýkat s případem, jenž u nás nemá obdoby. Podle zjištění LN se pražský arcibiskup Dominik Duka rozhodl pustit do soudního sporu s divadelníky.
Je to vůbec poprvé, co se primas český rozhodl osobně bránit svá práva tímto způsobem. Důvodem k podání žaloby je dvojice inscenací uvedená na nedávném divadelním festivalu v Brně. Z nich jedna proslula výjevem, v němž postava Ježíše Krista znásilňuje muslimku, a vyvolala protesty přímo v průběhu divadelního představení. „Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ potvrdil LN své rozhodnutí kardinál Dominik Duka.
Podání přijal včera Městský soud v Brně. Duku k rozhodnutí přiměly inscenace Naše násilí, vaše násilí a Prokletí bosenskochorvatského autora Olivera Frljiče, známého odvahou předkládat divákům nepohodlné politické otázky.

Inscenace se odehrály v rámci květnového festivalu Divadelní svět Brno 2018. První šokovala zmíněným zobrazením násilí v podání postavy představující Krista, druhá zahrnuje scénu felace a oběšení figuríny znázorňující papeže Jana Pavla II.
Žaloba míří na Centrum experimentálního divadla, jež spravuje mimo jiné Divadlo Husa na provázku, které hry uvedlo. Podle Duky se oba kusy hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod. Zmiňuje útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Jakožto primas český má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj.
„Pokud se žalobci hlásí k učení člověka, který znásilňuje ženu, pak jejich důstojnost musí být, a je, nižší než osoby, která se k takovému člověku nehlásí, protože znásilnění ženy je předně odporným projevem,“ stojí v žalobě, kterou se LN podařilo získat. Zformuloval ji advokát Ronald Němec, který její podání inicioval a vedle Duky se k ní připojil jako druhý žalobce. Advokát je rovněž římsko-katolického vyznání.
Ještě před uvedením her poslal k soudu žalobu původně jen sám Němec. Díky domluvě s arcibiskupem na společném postupu ji ale stáhl a v novém podání už figuruje právě vedle primase českého. „Chceme žalobou každému dokázat, ať již muslimovi, věrci, či bezvěrci, že pokud nesouhlasí s útokem na svoji (ne)víru, má jít k soudu a žádat, aby nezávislý soud prověřil všechny okolnosti a ochránil spravedlivě práva všech věřících i nevěřících,“ uvedl pro LN advokát Němec.
„Zobrazením Krista ve skutkovém ději, který je proti celému učení Ježíše Krista a učení katolické církve, pak zdržuje žalobce od možnosti svobodně vykonávat svou víru, účastnit se bohoslužeb a vyznávat svou víru veřejně. Žalobci se odmítají hlásit k učení muže, který znásilňuje ženu,“ píše se dále v žalobě s tím, že je sice legitimní vyvolat diskusi o úloze křesťanství, ale ne tímto způsobem, jenž „vede k podněcování nenávisti vůči křesťanům“.
Dukovo podání do značné míry navazuje na prudkou reakci, kterou strhla primárně inscenace Naše násilí, vaše násilí. Do vzrušené veřejné diskuse se zapojili i prezident České křesťanské akademie a výrazný teolog Tomáš Halík či někdejší diplomat Michael Žantovský. Samotné předvedení hry přímo na jevišti narušilo kontroverzní politické hnutí Slušní lidé, jež hodlá v Brně kandidovat v komunálních volbách. Hra Naše násilí, vaše násilí si řadu podání vynutila už před i krátce po svém uvedení. Hnutí Slušní lidé se například obrátilo na policii kvůli výjevu, v němž si jedna z aktérek inscenace vytáhne českou vlajku z pochvy. Senátorka Eliška Wagnerová pro změnu sepsala trestní oznámení kvůli vpádu hnutí na jeviště pro podezření z výtržnictví. Žaloba pražského arcibiskupa je však v tomto ohledu unikátní.
Duka se svým advokátem požadují, aby se jim Centrum experimentálního divadla omluvilo a omluvu nechalo 180 dní na svém webu. Ředitel centra Petr Oslzlý reagoval na žalobu s rozpaky. „Se vší svou dlouhou divadelní zkušeností nevím, jak by mohlo divadelní představení, které neviděl – když každé představení jako jedno z provedení inscenace je svébytným uměleckým dílem –- ‚úmyslně poškodit osobu a práva‘ pana arcibiskupa,“ sdělil LN.
V tuto chvíli lze jen hádat, zda česká justice Dukovi přisvědčí. V této souvislosti neexistuje odpovídající srovnání. „Dovedu si představit, že pan arcibiskup bude argumentovat, že jsou dotčena jeho osobnostní práva garantována ústavou. Rejstřík osobnostních práv sice není v občanském zákoníku uzavřen, nedomnívám se však, že je tak široký, aby se věřící osoba mohla domáhat ochrany osobnosti, protože divadelní hra, ať je sebediskutabilnější, se dotkla její víry jako osobnostního atributu,“ sdělil k tomu LN advokát a odborník na civilní právo František Vyskočil.