Lidové noviny: Vzhůru k právnímu formalismu

Je známou věcí, že právo, pokud se uplatňuje na základě přesně sepsaných předpisů, se stává kostnatým. Ve starých dobách se právo nalézalo (sententia, tj. výrok „moudrých“), v moderních, tzv. racionalistických či osvícenských časech se „aplikuje“, což latinsky spíše znamená „přidružuje, připíná, přibližuje“.

Dnes existují „relativně“ přesné předpisy (zákony, předpisy, paragrafy etc.), do kterých se strefují či se v nich vymezují obhájci, státní žalobci, soudci a v podstatě též policie.

Čím přesnější předpis, tím jasnější výkon. Ale to je jen velmi zdánlivé a ve své podstatě klamavé (kauza Roman Janoušek), použití vždy bylo, je a bude závislé na konkrétních osobách a jejich schopnosti rozhodovat, což zase souvisí s jejich mravní úrovní. Pokud se oddají „svévoli“ formalismu, pak dopadnou jako paní soudkyně Langerová v Olomouci. Přiznám se, že ne na plakát, ale na její čelo (přímo na kůži – a nemělo by to rozhodně, ale rozhodně erotický kontext) bych chtěl namalovat tykadla. Aby si zapamatovala, že tykadla jsou velmi citlivá čidla, a když je člověk nemá, ztrácí kontakt s realitou.

Vraťme se k otázce práva. Bohužel právní formalismus u nás bují a jedna z mála osob, která se mu dokázala v posledních časech postavit, byla Eliška Wagnerová. Dík jí za to. Ale to není to nejpodstatnější. Právní řád lze změnit jen na základě voleb, volený zákonodárný orgán pak může upravit leccos. Volme jen ty, kteří udělají konec právnímu formalismu. Tomu, kdo řekne, že není návod na nápravu, pak odpovím: i soudci se (tak jako v českém středověku a v současném anglosaském světě) musí zodpovídat svým voličům. Hrdelní skutky pak musí být odňaty policii a svěřeny vyšetřujícím soudcům, jen tak dojde k nápravě či se alespoň věci posunou k lepšímu.

LIBOR JAN, Historický ústav FF MU Brno

Zdroj: Lidové noviny, 30.3.2012