Lidové noviny: Zeman má za urážky Peroutky odpovídat osobně, říká soudce Ryška

Soudce Krajského soudu v Brně soudí už řadu let spory o ochranu osobnosti, rozhodoval třeba případy vyměněných dětí či sporný zásah záchranky po domácím porodu. V rozhovoru pro přílohu Právo a justice LN hovoří o novinkách, které přinesl nový občanský zákoník.

LN: Jak hodnotíte nový občanský zákoník, co se týče ochrany osobnosti?
Je to změna k lepšímu. Například při odškodňování se více zohledňuje zavinění, což jsem už dlouho hlasitě prosazoval a přiklonil se k tomu i Ústavní soud, když rozhodoval o sporu mezi Michalem Vieweghem a bulvárním deníkem Aha! , který lživě informoval o jeho mimomanželském vztahu. A nový občanský zákoník se jasně přihlásil k tomu, že odškodnění způsobené újmy má v některých případech i povahu sankce.

Důvodová zpráva dokonce zmiňuje i inspiraci institutem punitive damages , známým ze Spojených států. Obdobný přístup platí i pro bezdůvodné obohacení, kdy v případě parazitování na osobnostních právech je možné navýšit nárok na dvojnásobek, či dokonce ještě více. To je také zjevná sankce, která má odradit od porušování práv druhých.

LN: S účinností nového občanského zákoníku se změnila i vaše pozice. Dříve jste soudil ochranu osobnosti jako prvostupňový soudce, teď rozhodujete o odvoláních. Chytili soudci okresních soudů novou úpravu za správný konec?
Na okresních soudech o tom rozhodují specializovaní soudci, kteří byli předem proškoleni. Nepotvrdily se obavy, že to nezvládnou a ze své zkušenosti mohu říci, že rozhodují dobře.

LN: Jedna z těchto kauz přišla na Obvodní soud pro Prahu 1 a řešila jej soudkyně Kateřina Sedláková. Měl by za výroky o Ferdinandu Peroutkovi odpovídat Miloš Zeman nebo český stát?
Soudkyně rozhodla v souladu s názorem Nejvyššího soudu, že za verbální projevy státních představitelů učiněných v souvislosti s výkonem jejich funkce odpovídá stát. Nejen já s tím ale nesouhlasím a odkazuji na nález Ústavního soudu v památném sporu Miloše Zemana a novináře Ivana Breziny, kterého ve funkci předsedy vlády obvinil z toho, že píše na objednávku.

Ústavní soudkyně Eliška Wagnerová tehdy rozhodla, že existuje individuální odpovědnost Miloše Zemana za tento výrok i v situaci, kdy byl premiérem. Navíc zdůraznila, že vysocí představitelé státu by měli více vážit svá slova, pokud mohou zasáhnout do práv druhých, protože z jejich funkce mohou mít ničivější účinek. S tímto se já naprosto ztotožňuji..

 

Zdroj: lidovky.cz, 20.6.2016