Mandátový a imunitní výbor

V úterý 8.10. se sejde od 14:00 hod. ke své další schůzi Mandátový a imunitní výbor Senátu. Program jednání bude následující:

  1. Zahájení a schválení pořadu 6. schůze

  1. Projednání Zprávy auditorské firmy z  přezkoumání veškerého účetnictví kandidátů na funkci prezidenta republiky a přezkoumání, zda financování volební kampaně těchto kandidátů proběhlo v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta) a v souladu s právními předpisy upravujícími oblast účetnictví“

  1. Senátní tisk č. 126 – Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Zástupce navrhovatele: senátorka Eliška Wagnerová

Zpravodaj:senátorka Dagmar Terelmešová

Garanční výbor: ÚPV a dále VHZD, VÚZP, VVVK, VZOB, VEU, VZSP

  1. Různé, informace předsedy výboru