Mimořádná schůze Senátu – hlasování o ústavní žalobě na prezidenta republiky

Dne 4.3. se od 10:00 bude jednat o schválení ústavní žaloby na prezidenta republiky. Toto jednání je v souladu s Jednacím řádem Senátu neveřejné.