Mladá fronta Dnes: Senátní dotazník – Pedagog bojuje za víno, exsoudkyně proti hazardu

Senátní dotazník

1) Jaký je největší problém regionu?

Největším problémem celé země i regionu je korupce, která se zvláště v Brně projevuje v nezákonně a protiústavně rozbujelém hazardu a jeho nízkém zdanění. Korupce odsává peníze, jež pak chybí jinde. Jejich nedostatek se řeší krácením valorizace penzí, snižováním různých sociálních plnění nejpotřebnějším, což je nepřijatelné. V Brně žije hodně seniorů, kteří jsou různorodým krácením příjmů ve spojení se skokovým až stoprocentním zvýšením nájemného zaháněni do sociální pasti neslučitelné s lidskou důstojností. Totéž platí i pro osoby invalidní, jimž je navíc znesnadňován život nemravnou S-kartou.

2) Jak přispějete k jeho řešení?

Jednotlivý senátor nemá zákonodárnou iniciativu, avšak přesto bych se pokusila iniciovat v Senátu změnu zákona o politických stranách, který je prvotní branou otevřenou pro korupci. Dále je třeba zákonem stanovit pravidla pro vytvoření skutečného systému sociálního bydlení podle předem daných, jednotných pravidel. Když Ústavní soud v minulosti nařizoval deregulaci nájemného, vždy připomínal, že tento požadavek jde s prvním ruku v ruce, na což veřejná moc jaksi pozapomněla.

3) Co hodláte v případě, že budete zvolena, udělat pro region jako první?

Chtěla bych vytvořit skupinu senátorů, která by u Ústavního soudu napadla výše zmíněnou právní úpravu S-karet pro protiústavnost, a dále bych se pokusila přesvědčit Senát o nutnosti zásadně novelizovat zákon o politických stranách.

4) Jak byste hlasovala o církevních restitucích?

Uznávám nutnost církevních restitucí, avšak současné podobě návrhu zákona bych svůj hlas dát nemohla. Návrh zákona byl připraven lajdácky. Odvolávání se na dohody s církvemi jsou irelevantní, neboť zákony se netvoří v dohodách s mimoparlamentními subjekty, nýbrž skrze parlamentní diskurz. Přitom je zřejmé, že nejasný restituční zákon by přinesl tisíce nových soudních sporů, což známe z minulosti, a to by zatížilo zcela enormně již tak přetížené soudy, což je nepřijatelné.

5) Koho budete volit v prezidentských volbách?

Vyslovila jsem svou podporu Jiřímu Dienstbierovi.

Eliška Wagnerová

V šedesátých letech vystudovala práva, pracovala v advokátní poradně v Kladně. Roku 1982 se rozhodla odejít do německého exilu, působila také jako novinářka pro Rádio Svobodná Evropa.

Později odjela za budoucím manželem do Kanady. Po sametové revoluci se do Česka vrátila. Poslední roky pracovala jako soudkyně Ústavního soudu.

„Cítím, že je konečně potřeba namísto nakupování drahých billboardů vyjít mezi Brňany,“ prohlásila před několika dny bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která kandiduje do Senátu za Stranu zelených.

Zdroj: Mladá fronta DNES (Brno a Jižní Morava), str. 2, 25.9.2012