Novým ústavním soudcem bude Fiala, schválil Senát

Senát podle očekávání schválil nominaci Josefa Fialy z brněnské právnické fakulty na ústavního soudce. V tajné volbě mu dalo hlas 52 ze 71 hlasujících senátorů. Patnáctičlenný tým ústavních soudců tak zůstane kompletní. Fiala u Ústavního soudu nahradí Vladimíra Kůrku, jehož desetiletý mandát skončí 15. prosince.

Fiala vede katedru občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, je členem Legislativní rady vlády a působí také jako rozhodce a člen rozkladových komisí. Byl asistentem několika ústavních soudců, má i advokátské zkušenosti a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.

Už minulý týden Fialovu nominaci jednohlasně doporučil ke schválení ústavně-právní výbor. Osm členů bylo pro, proti se nevyslovil žádný. Pozitivně se k jeho nominaci postavil i výbor pro lidská práva.

„Já ho osobně neznám, ale co o něm vím, je, že byl dlouhá léta asistentem některého z ústavních soudců, z čehož plyne, že soud zná zevnitř,“ usuzuje senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (nestraník za SZ).

Novým ústavním soudcem bude Fiala

Fialu stejně jako ostatní kandidáty na ústavní soudce nominoval prezident. Pokud ho senátoři zvolí, přibude k většině těch, které již vybral Miloš Zeman. Prezident dal Fialovi přednost před několika dalšími kandidáty. Jedním z nich byl Zdeněk Kühn z Nejvyššího správního soudu.

Pro Fialu se prezident rozhodl například kvůli jeho erudici v oblasti insolvenčního práva, které pokládá zejména do budoucna za důležitou náplň práce Ústavního soudu, ale také kvůli vyšší akademické hodnosti.

Josef Fiala by měl u Ústavního soudu nahradit Vladimíra Kůrku, jehož desetiletý mandát skončí 15. prosince. Pokud Fiala u senátorů projde, bude soud kompletní minimálně na dalších 7 let.Složení ÚS je dle Rychetského téměř optimální, chce omezit resty

Nové složení Ústavního soudu je podle předsedy Pavla Rychetského z hlediska zastoupení různých odborností a právních profesí téměř optimální. Doufá v omezení restů z minulých let. Rychetský nadále počítá s tím, že sám u soudu pravděpodobně setrvá jen do roku 2017. Ještě letos by chtěl prosadit rotaci soudců mezi čtyřmi senáty ÚS.

„Současná skladba ÚS, jak ji vlastně vytvořil prezident republiky, se z hlediska profesního složení blíží optimálnímu modelu. A je velmi podobná modelu v ostatních, zejména západoevropských zemích,“ uvedl Rychetský. Současnému předsedovi soudu běží druhé funkční období. Nepočítá však s tím, že ho celé dokončí. Opakování mandátu v obecné rovině nepovažuje za vhodné. Ve funkci chtěl zůstat přibližně tři až čtyři roky, aby zajistil rozhodovací kontinuitu. Předpokládá, že nové složení se „usadí“ právě v roce 2017.

Fiala se u soudu podle předsedy snadno aklimatizuje, zná jej z dřívějšího asistentského působení. „Je to člověk, který nepochybně splňuje všechny předpoklady pro to, aby do našeho soudcovského sboru zasedl,“ řekl Rychetský. Fiala je profesorem brněnské právnické fakulty, specialistou na občanské právo. Doplní tak početnou skupinu akademiků, jichž je mezi ústavními soudci téměř polovina. Druhá polovina přišla z justice, případně z advokacie.

Rychetský dlouhodobě usiluje o to, aby se průběžně měnilo složení tříčlenných senátů, které řeší individuální stížnosti, tedy 90 procent agendy ÚS. „Zdá se, že toto mé úsilí snad bude ještě v tomto roce završeno, že plénum ÚS přijme nová pravidla rozdělování agendy a ustavování senátů tak, aby se jednou za dva roky jeden soudce posunul do dalšího senátu, aby se začalo to složení senátů trochu promíchávat,“ popsal Rychetský. Například Fiala má nyní namířeno do třetího senátu, kde jsou další profesoři Jan Musil a Jan Filip, zatímco v jiných senátech je akademický prvek zastoupen méně.

Před nástupem Zemana do funkce prezidenta byl ÚS kvůli neúplnému obsazení téměř paralyzovaný. Prezident Václav Klaus ke konci svého mandátu kandidáty na soudce nenominoval. Rychetský si od nového a úplného složení slibuje postupné odbourávání nevyřízených věcí. Soudci jsou dlouhodobě přetížení. V současnosti mají zhruba 1700 živých kauz. „Velmi rád bych byl, kdyby tato číslovka třeba ode dneška za rok, až budeme zase bilancovat a uzavírat další rok, byla výrazně nižší,“ řekl Rychetský.

 

Zdroj: ČT 24, 2.12. 2015