Obhajoby dizertačních prací – PrF MU

Eliška Wagnerová se jako jedna ze členů zkušební komise zúčastní obhajoby dizertačních prací studentů Právnické fakulty v Brně.