Parlamentní listy: Ministr Pelikán: Důraz na lidská práva se vytrácí

Důraz na lidská práva se vytrácí, uvedl ministr Pelikán na setkání Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP.

Poprvé se sešla skupina odborníků a zástupců orgánů veřejné moci, kteří se budou pravidelně scházet za účelem diskuse nad požadavky vyplývajícími z jednotlivých rozsudků Evropského soudu pro lidská práva proti ČR s cílem doporučit vhodná opatření k jejich úspěšnému a včasnému výkonu. Úvodní slovo setkání propůjčil ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Některé rozsudky, v nichž ESLP shledá porušení Evropské úmluvy o lidských právech, poukazují na hlubší problémy, které je potřeba na vnitrostátní úrovni odstranit. K tomu, aby se znovu podobné případy neopakovaly, je nezbytné analyzovat a identifikovat příčiny odsuzujících rozsudků ESLP a případně změnit vnitrostátní právní úpravu či praxi.

K posílení výkonu rozsudků ESLP a předcházení dalším obdobným porušením Evropské úmluvy, k němuž vyzvala i konference členských států Rady Evropy konaná v březnu tohoto roku v Bruselu, proto vzniklo pod vedením Ministerstva spravedlnosti Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP. Tři desítky členů čítající poradní sbor tvoří zástupci všech ministerstev, obou komor parlamentu, tří vrcholných soudních instancí a další experti v oblasti lidských práv, včetně zástupců nevládního sektoru. Mezi členy Kolegia patří například senátorka a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, David Kosař, vedoucí katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, či Ľubomír Majerčík, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu.

Další setkání budou probíhat v rozmezí čtyř až šesti měsíců

Prvního setkání expertů se zúčastnil také ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který na úvod vyjádřil politování nad klesajícím důrazem na lidská práva v současné společnosti: „Důraz na lidská práva se vytrácí, a to mě znepokojuje,“ zahájil svou řeč ministr. „Politici často tvrdí, že lidská práva tu sice jsou, ale že jsou tu i jiné důležité věci, kterým pak lidská práva musí ustupovat. Myslím si proto, že by se jim mělo říkat práva základní. Pak by se ukázalo, jak je to jejich tvrzení absurdní.“

Další setkání budou probíhat v rozmezí čtyř až šesti měsíců. Jejich cílem bude dále probírat aktuální rozsudky ESLP proti ČR a navrhovat opatření k účinnému zajištění základních práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech.

 

Zdroj: parlamentni-listy.cz, 16.11. 2015