Parlamentní listy: Senát ocenil výroční zprávu ochránkyně

Senát dnes na svém zasedání příznivě přijal výroční zprávu veřejné ochránkyně práv za rok 2015. Podle senátorky-zpravodajky Zuzany Baudyšové je zpráva velmi vydařená a v mnoha agendách přináší důležité podněty, doporučení a návrhy, které mají zlepšit a zjednodušit život občanům České republiky.

Senátorka vyzdvihla i celkovou koncepci zprávy, která fundovaně vypovídá o odborné práci ochránkyně, ale současně je i přehledná a čtivá, takže může být využívána i širokou veřejností. Díky systému evidence stanovisek ESO není zpráva přetížena podrobnými právními texty, ale dává čtenářům možnost volby – pokud je nějaký případ zaujme, jedním kliknutím na hypertextový odkaz se jim nabídne možnost přečíst si kompletní zprávu z šetření se všemi podrobnostmi.

Senátorka Eliška Wagnerová zase vyzvedla úspěšnost legislativních doporučení veřejné ochránkyně práv. 9 z 15 doporučení (60%), která veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dosud Poslanecké sněmovně předložila, už bylo realizováno nebo se na jejich naplnění pracuje.

Senátorka a bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová zase ocenila vstřícnou a přítětivou podobu výroční zprávy a zejména její využitelnost.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dnes senátorům se svou výroční zprávu představila osobně. Upozornila na to, že díky osvětové činnosti se v loňském roce rekordně zvýšil počet podnětů, které jsou v působnosti veřejného ochránce práv. Dokládá to, že povědomí o instituci ombudsmana je ve společnosti rozšířené a lidé ví, kdy mají jeho pomoc vyhledat. Ochránkyně také mj. upozornila senátory zejména na dva legislativní „dluhy“, které považuje dlouhodobě za závažné a kterých se i senátoři mohou aktivně chopit. Za velmi vážný pro ochranu práv dětí považuje ochránkyně fakt, že advokáti, které soud určil kolizními opatrovníky dítěte, stále nemohou nahlížet do spisové dokumentace, kterou o dítěti vede orgán sociálně-právní ochrany dětí. Nemají tak přístup k důležitým informacím a nemohou tak u soudu řádně hájit zájmy dítěte. Stále také chybí zákon o veřejném opatrovnictví, který by zlepšil postavení a ochranu osob omezených ve svéprávnosti.

 

zdroj: parlamentnilisty.cz, 29.5. 2016