Parlamentní listy: Senátorka Wagnerová: Takovou solidaritou škodí soudci sami sobě

Ústavní soud včera pomocí zcela přehnaného formalismu ( podání správného typu žaloby) zahaleného do materiálního pojetí „rozhodnutí“, a to za porušení čl. 2 odst. 2 Listiny resp.čl. 2 odst. 3 Ústavy (lapidárně vyjádřeno – státní orgány smějí činit jen to, co jim zákon umožňuje) rezultující do porušení práva na spravedlivý proces, jakož i do posvěcení libovůle vykonávané prezidentem republiky při jmenování profesorem. Naprosto souhlasím s disentujícími soudci a je mi nesmírně líto, že všichni soudci, kteří přišli z NSS souhlasili s návrhem soudce zpravodaje, který rovněž přišel z NSS. Sami sobě škodí takovou solidaritou, když neviděli, že doktrina „materiálně pojatého rozhodnutí“ měla sloužit k ochraně jednotlivců, nikoliv k umožnění zásahů do jejich práv. Toto se vám, přátelé, opravdu nepovedlo. Článek, který přibližuje podstatu rozhodnutí i disentů, najdete ZDE

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senatorka-Wagnerova-Takovou-solidaritou-skodi-soudci-sami-sobe-513145?utm_source=nm&utm_medium=xml