Parlamentní listy: Wagnerová (SZ): Urážka úředníka za deset tisíc korun? Budu bojovat proti nesmyslnému přestupku

Senátorka Wagnerová bojuje proti nesmyslnému přestupku urážky úředníka, kterou schválili poslanci. Pokud by zákon prošel beze změn, občan by mohl být v přestupkovém řízení trestán až do výše 15 000 Kč. Takový zákon představuje nepřiměřené omezení svobody projevu, a proto ve středu Wagnerová v Senátu představí návrh, který by tento institut ze zákona odstranil.

Za urážku úředníka by mohl občan v přestupkovém řízení po středečním schválení v Senátu platit až 10 000 Kč. Samotný pojem „znevážení postavení“ je však velmi vágní. „Taková neurčitá formulace je v demokratickém právním státu nepřípustná. Musí být zcela jasné, co je již nepřípustné chování, resp. za jaký druh chování mi hrozí citelná sankce,“ komentovala novelu zákona o některých přestupcích senátorka Wagnerová (nestr. za SZ).

„Navíc, o tom, co je znevážení postavení, panují ve společnosti značně odlišné představy a jistě ne všechny se budou krýt s představami jednotlivých úředníků či policistů, zda to či ono prohlášení na jeho adresu je již urážka nebo ještě přípustná kritika,“ dodala Wagnerová.

Opatření je navíc nadbytečné, protože už dnes jsou osoby vykonávající státní službu chráněny stejně jako ostatní osoby. „Za této situace nelze hovořit o nezbytnosti další ochrany, a proto navrženou úpravu hodnotím jako nepřiměřené omezení svobody projevu,“ zhodnotila navrhovaný zákon Eliška Wagnerová.

Navíc poslanci ani vláda neuvedli zřetelný důvod pro přísnější ochranu postavení úředních osob, než jaká je poskytována dalším osobám, které vykonávají státní moc. To se týká například politiků na místní i celostátní úrovni. Přitom je zřejmé, že jak úřední osoby, tak politici, kteří se zabývají veřejnou agendou, jsou v civilizovaném světě běžně předmětem kritiky, a to i kritiky ostré. „Pokud tento zákon beze změn projde, dostaneme se do situace, kdy vytvoříme skupinu úředníků se zvláštními právy, se kterými je o strach polemizovat. Proto ve středu na jednání Senátu předložím pozměňovací návrhy, které takovému scénáři mají zabránit. Pevně doufám, že pro ně mezi kolegy naleznu podporu.“ uzavřela Wagnerová.

 

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 13.6. 2016