Parlamentní listy: Zelení senátoři odmítají další návrhy na okleštění registru smluv

Zelení senátoři odmítají další okleštění zákona o registru smluv, které chystají někteří senátoři a které by měly například osvobodit od povinnosti zveřejňovat smlouvy další státní podniky.

Pro zelené jsou nepřijatelné rovněž snahy zrušit nebo alespoň omezit sankci zrušení smlouvy za její nezveřejnění. Pro zelené starosty a starostky je otevřenost radnic běžnou praxí. Zákon má ve čtvrtek projednat Senát.

Podle návrhů, které zazněly na jednáních senátních výborů, budou někteří senátoři usilovat o to, aby se zákon o registru smluv nevztahoval například na národní podnik Budějovický Budvar. Někteří jsou zase pro to, aby za nezveřejnění smlouvy byly jen finanční sankce. Předložený návrh počítá s tím, že smlouva, která nebude zveřejněna v registru, nebude platná. Jde o jediný způsobe, jak zveřejnění smluv skutečně zajistit. Senátoři za SZ podporují normu ve znění, v kterém byla schválena Poslaneckou sněmovnou.

„Zákon o registru smluv každopádně podpořím. Je jedním ze základních prvků, jak relativně levně a účinně zprůhlednit hospodaření státu a samospráv. Důležité je, aby zákon byl přijat v podobě bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů, které by mohly jeho podstatu rozmělnit. Ať už jde o přidávání výjimek z uveřejňování smluv pro některé státní podniky či zrušení sankce neúčinnosti smlouvy při jejím nezveřejněni. Taková úprava by naprosto devalvovala smysl registru smluv. Udělal by z něj jen zcela zbytečnou a nefunkční normu,” uvádí senátor Václav Láska (SZ).

„Největší přínos vidím v posílení participativního pojetí demokracie a informovanosti občanů. Zákon totiž pomůže zprůhlednit hospodaření povinných subjektů a zvýší informovanost občanů, a tak i možnost kontroly nad jejich hospodařením. Druhotně tak může přispět i ke zvýšení důvěry občanů ve veřejnou moc a její hospodaření,” uvádí senátorka za SZ Eliška Wagnerová.

Pro zelené komunální politiky je otevřenost radnic běžnou praxí, smlouvy už několik let zveřejňují například v městské části Brno-Jundrov či v Liberci. „Občané na zveřejňování smluv naší radnicí reagují pozitivně a o zveřejněné smlouvy se aktivně zajímají,” uvedla už dříve starostka Ivana Fajnorová (SZ).

 

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 22.10. 2015