Plenární schůze Senátu

Ve středu 25.2. od 10:00 se ke své únorové plenární schůzi sejde Senát. Schůze je očekávaná jako jednodenní. Projednávané návrhy si můžete přečíst níže:

 1. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 12. – 13. února 2015
 2. Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015
  /evropský senátní tisk č. K 002/10/
 3. Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 003/10/
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
  /evropský senátní tisk č. N 005/10/
 5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
  /senátní tisk č. 384/
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/ (1. čtení)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/ (2. čtení)
 8. Petice pro korunu
  /senátní tisk č. 292/
 9. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma „Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR“
 10. Návrh na zrušení usnesení Senátu přijatých podle §1 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů