Plénum Senátu a zahájení 10. funkčního období Senátu PČR

Ve středu 19.11. se ke své první schůzi v 10. funkčním období sejde obměněné plénum Senátu. Do senátorských lavic poprvé usedne 27 nově zvolených senátorů.
Program schůze bude následující:
 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
 2. Slib senátorů
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
 4. Volba předsedy Senátu
 5. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
 6. Volba místopředsedů Senát
 7. Stanovení počtu ověřovatelů
 8. Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
 9. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
 10. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
 11. Ustavení výborů Senátu
 12. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
 13. Ustavení komisí Senátu
 14. Volba předsedů komisí Senátu
 15. Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
 16. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
 17. Schválení zasedacího pořádku