Pokračování 1. schůze poradního panelu ESLP – Vídeň