Pokračování 11. schůze Parlamentu ČR

V pátek 21.6. bude pokračovat dle schváleného programu 11. schůze Senátu.