Pokračování 11. schůze Senátu

Ve středu 3. 7. 2013 bude plénum Senátu pokračovat ve své 11. schůzi. Na program jednání je zařazeno několik zajímavých tisků, zejména pak návrh zákona o katastru nemovitostí, který je v posledních dnech intenzivně diskutován.

Celý program si můžete prohlédnout níže.

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 121/ (1. bod ve středu 3. července)
  • Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /senátní tisk č. 122/ (2. bod ve středu 3. července)
  • Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /senátní tisk č. 123/ (3. bod ve středu 3. července)
  • Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /senátní tisk č. 124/ (4. bod ve středu 3. července)
  • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /senátní tisk č. 125/ (5. bod ve středu 3. července)