Pokračování 11. schůze Senátu

Od středy 26.6. do pátku 28.6. 2013 je naplánováno pokračování plenární schůze Senátu Parlamentu ČR. Na pořad jednání by měl být zařazen i návrh zákona Elišky Wagnerové o změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Aktuální program a jeho změny můžete sledovat na webové prezentaci Senátu (www.senat.cz).