Pokračování 4. schůze Senátu

31.1. se od 10.00 hodin sejde druhým dnem plénum Senátu. Krom jiného předmětem jednání bude diskuse o petici „Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!“ .