Pokračování schůze pléna Senátu

Od 14:00 hod. bude druhým dnem pokračovat jednání pléna Senátu, na kterém se budou projednávat zákonná opatření.