Právní rádce: Zajímavý právník podle Kateřiny Šimáčkové – Eliška Wagnerová

Osobní setkávání se soudci prvního českého Ústavního soudu Antonínem Procházkou, Vladimírem Klokočkou nebo Vladimírem Čermákem mě přivedla k závěru, že dobrý právník a soudce by měl mít něco navíc než jen profesní způsobilost a pracovitost, že jedním z „kvalifkačních předpokladů“ pro funkci ústavního soudce může být třeba několik let ve vězení za své názory nebo opuštění vlasti a svých blízkých, protože nedokážete žít v nesvobodě.

Eliška Wagnerová byla v době komunistického režimu advokátkou, což na tu dobu bylo povolání snů. Přesto jí zřejmě něco chybělo; tím něčím byla svoboda, a proto relativně spokojený život opustila, odešla do exilu a v cizině se musela protloukat bez zázemí a jistoty. Takže za své judikatorní volání po svobodě (in dubio pro libertate) odpovídala i svým předchozím životem. Její osud i nejdůležitější ústavní nálezy jsou popsány v krásné a dojemné knize Tomáše Němečka: Padni komu padni. Ta kniha i Eliščin životní příběh ukazuje, že nikdy není pozdě začít znovu, že pravá láska může přijít v životě trochu později a že život je krásný právě proto, že je těžký. Myslím, že lidé u nás málo přemýšlí o hodnotách, důvodech své existence, tím spíš pak právníci věnující se začasté jen každodennímu provozu. Eliška Wagnerová do naší debaty stále vnáší uvažování o účelu toho všeho a právo poměřuje zážitky konkrétních lidí a životní praxí.

Nemohu nezdůraznit, že je mou inspirací i proto, že je žena. Konflikty jí vůbec nedělají radost. Ale jde do nich prostě proto, že cítí vnitřní povinnost.
A její ženství zdůrazňuji proto, že v úctě k pravidlům neztrácí soucit s jednotlivcem a že celý život usilovně pracuje na svém sebezdokonalování a její právní a právně-filozofické znalosti jsou pořád „up to date“.
Pro zachování hodnotové linie našeho práva, i pro důvěru ve věci budoucí bych přivítala, aby v našem právnickém prostředí fungovalo co nejvíce stejně zdatných a přesvědčivých následovníků a následovnic Elišky Wagnerové. A pokud vím, tak ona si jich pár s pobaveným úsměvem a plným nasazením vypěstovala, což je další její velká zásluha.

 

Zdroj: Právní rádce, 10.3. 2017