Právní rádce: Zajímavý právník … podle Martina Valouška

Bagrat Verdiyan

Bagrat Verdiyan se narodil v Arménii. Zkráceně je oslovován jednoduše jako „Bagi“. Studovat vysokou školu se rozhodl v zahraničí. Možností bylo samozřejmě více, pro studium práv mohl však tehdy využít jen asi dvě aktuální nabídky spojené i se stipendijní podporou. Jedna z těchto dvou možností byla v České republice na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tedy od Arménie asi 2600 km daleko. V osmnácti letech. V jazyce, ve kterém do té doby vůbec nemluvil. První rok šel trošku ztuha, druhý už to bylo lepší a dnes je nejen vystudovaným právníkem, ale hlavně dlouholetým vyhledávaným advokátem. K tomu dále soudním tlumočníkem pro arménštinu a ruštinu a neméně dobrým šachistou.
Jednou z jeho hlavních specializací je právo nekalé soutěže. V jedné věci bylo zapotřebí doložit, že protistrana neoprávněně napodobovala a záměrně kopírovala vzhled výrobku a nezvolila žádné jiné řešení, kterým by se mohla odlišit. Začala se připravovat zevrubná argumentace judikaturou, že by na základě mnohahodinové právní rešerše bylo možné poskládat argumentaci na několik stránek textu. Bagi naštěstí navrhl pověřit ajťáka kanceláře, ať připraví přehlednou krátkou grafiku s několika možnostmi vzhledu výrobku, které by bez dalekosáhlých právních popisů přímo dosvědčily, jak se výrobky podobají a jak se v různých variantách podobat vůbec nemusely. Byť na právní rozbor judikatury samozřejmě také došlo, tak největší úspěch u soudu slavila ajťákem vytvořená vizualizace. Soud dokonce komentoval vypracované srovnání výrobků slovy: „Je vidět pánové, že vás to baví!“.
Dobrý právník, by měl podle mě rozumět složitým až nejasným věcem a naopak je umět jednoduše a zřetelně vysvětlit. Obráceně by to být rozhodně nemělo, byť si myslím, že obecná představa o právnících je stále začasté právě opačná, a to dokonce často i mezi právníky navzájem. Myslím tím mylnou představu, že právník je někdo, kdo mluví děsně složitě, v zásadě nesrozumitelně, ale s dojmem hluboké odbornosti. Bagrat je typ té první, správné varianty, protože jeho slova mají hned smysl, hlavu a patu a závěrečnou pointu. Dobré jméno české advokacie tak v nejlepším slova smyslu šíří ten, kdo do Čech přijel z uvedené dálky přes dva a půl tisíce kilometrů.
Autor je advokát v Kříž a partneři.

… podle ELIŠKY WAGNEROVÉ Zuzana Candigliota

Je mnoho šikovných mladých právníků a právniček, z nichž mnohé, a to po zásluze, čeká oslnivá kariéra.
Ne všichni jsou však charakterizovatelní zaujetím pro jedno velké téma, které je nadto nesmírně aktuální a jímž je svoboda jednotlivce. A to ať už v podobě respektu k autonomii jeho vůle, anebo co nejšetrnějšího zásahu do základních práv v případech, kdy je třeba je omezovat za účelem nalezení praktické konkordance mezi kolidujícími základními právy.
Zuzana Candigliota, advokátka, statutární zástupkyně Ligy lidských práv a právní lídr, je pro mě přímo ukázkovým příkladem soustředěné práce ve prospěch svobody jednotlivce. A to ať už jde o situace, v nichž je ohrožován excesivním výkonem veřejné moci, anebo o situace, kdy je na jedné straně horizontálního právního vztahu převaha moci, plynoucí přímo z povahy takového vztahu. Zuzana vyhledává a často nalézá nová řešení v takových právních vztazích. Ta boří dosavadní právní řešení i judikaturu. Někdy hned neuspěje. Vždy ale vytváří podněty k diskusi o problému, která rezonuje nejen v právnických kruzích.
Buďme konkrétní. Před domácími soudy zastupovala pana Kummera, který nakonec uspěl se stížností u ESLP na špatné zacházení s ním ze strany policie.
ESLP kritizoval nedostatek účinného vyšetřování policejního násilí v ČR. Podílela se na zastupování rodičů, kteří uspěli u ÚS s námitkou civilní výhrady svědomí při uplatňování výjimky z očkování svých dětí. U ÚS čeká na rozhodnutí její vlastní kauza. Odmítla prokázat svou totožnost, když jí policisté nebyli schopni sdělit konkrétní podezření, bez něhož však policie v ústavním státě nesmí vstupovat do soukromí jednotlivce jeho perlustrací. Jejím přičiněním se stala tématem kauza domácích porodů jen s porodní asistentkou; úspěšně také zastupovala ženu, která byla donucena po domácím porodu jet se zcela zdravým novorozencem do nemocnice, a dalo by se pokračovat dál.
Ráda konstatuji, že advokáti typu Zuzany dávají naději, že po boku s nimi si jednotlivci udrží svobodu. Přeji jí jen vše dobré…

Autorka je senátorka a bývalá ústavní soudkyně.

V příštím vydání Právního rádce se těšte na tipy od Bagrata Verdiyana a Zuzany Candiglioty.

 

Zdroj: Právní rádce, 7.4. 2017