Právo: Nejvyšší soud se otevřel i pro nekariérní soudce

Nejvyšší soud (NS) má nová pravidla pro výběr budoucích posil. Otevírají cestu pro příchod akademiků, advokátů či žalobců.
Pravidla se ale týkají i kariérních soudců, od kandidátů žádají osobnostní a morální předpoklady, ale i odborný rozvoj, dokládaný například publikační činností či účastí na konferencích.
Předseda soudu Pavel Šámal včera pravidla představil novinářům. Nyní má NS naplněný stav, v nejbližších letech ale odejde přinejmenším osm soudců. „Jde o poměrně velkou generační výměnu, na to musíme být připravení,“ řekl.
V minulosti se novými posilami stávali zpravidla kariérní soud ci, kteří nejprve přicházeli na roční i delší stáže, prošli často i několika senáty. Nyní by měl být systém otevřenější a transparentnější, počítá se s tím, že kandidáti vystoupí před kolegiem, tedy před svými budoucími kolegy.
Budou odpovídat na jejich dotazy, představí svou vizi i dosavadní kariéru. Soud o slyšení kandidáta vyrozumí i ministra spravedlnosti a prezidenta, kteří mohou vyslat své zástupce.
Možnost rozšířit řady soudců NS o posily z akademické sféry či advokacie vyvolala v minulých měsících živé reakce v odborných kruzích. Není to však úplná novinka, i dříve takto čas od času noví soudci přicházeli.
Příkladem jsou Eliška Wagnerová nebo Karel Jungwiert. Zákon tuto možnost předjímá, prohlásil předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Vladimír Kůrka.

 

Zdroj: Právo, 7.6. 2017