Právo: Senátní výbor je podjatý, odmítá Dryml pokutu

Senátor Vladimír Dryml (nestr.) se odvolal proti rozhodnutí mandátového výboru horní komory, který mu za údajnou urážku jemenského lékaře uložil pokutu 20 tisíc korun. V odvolání, které má Právo k dispozici, Dryml namítá, že je výbor podjatý.

K incidentu došlo vloni v červnu ve vrchlabské nemocnici, kde je Dryml ředitelem. V areálu nemocnice totiž bez ohlášení přistával vrtulníkem jemenský lékař a Dryml mu údajně vzkázal, ať se vrátí, odkud přišel.

Senátorova slova lékaře rozčílila natolik, že se obrátil na policii. Přestupkové řízení Dryml jako senátor přenesl do parlamentu.
Když mu však výbor Senátu uložil pokutu dvacet tisíc korun, Dryml jej osočil, že je podjatý. Hned dva jeho členové, senátor Pavel Trpák a Miroslav Antl (oba ČSSD), jsou totiž zastupiteli Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem záchranné služby, pro kterou jemenský lékař pracoval. Antl je navíc zpravodajem případu.

„Dva ze senátorů však byli v evidentním střetu zájmů, a proto měli být z jednání o předmětné věci vyloučeni. Tím měl poklesnout počet osob přítomných na jednání a oprávněných hlasovat na počet 5, tedy na počet, kdy již výbor není usnášeníschopný,“ namítl Dryml.

Trpák však jakoukoliv podjatost odmítá. „Rozhodoval jsem se podle svého vědomí a svědomí. Vysvětlení pana doktora Drymla nebylo věrohodné,“ řekl Právu.
Drymlovi se také nelíbí, že senátor se nemůže před disciplinárními orgány obrátit na orgány správního soudnictví. „Je tedy vůči ostatním občanům znevýhodněn a bezpochyby bude na Ústavním soudu, aby se touto věcí případně i zabýval,“ napsal.

Po organizačním výboru Senátu žádá, aby se námitkou podjatosti mandátového výboru zabýval. O případu by mělo jednat plénum horní komory.
Bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová (nestr.) se domnívá, že věc je složitější a nelze jednoznačně soudit, zda je Dryml v právu.
„Nemohu jednoznačně říci, zda lze považovat senátora Antla a Trpáka v celé věci ve střetu zájmů. Je potřeba se nad tím déle zamyslet,“ řekla Právu.

 

Zdroj: Právo, 22.4. 2014