Právo: Wagnerová: Oběti H-systemu by měly bojovat dál

Podat ústavní stížnost a případně se obrátit i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. To doporučuje obětem podvodné firmy H-system senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Za zcela samozřejmý považuje senátorka také nárok poškozených na odškodnění státem za průtahy v trestním řízení, které trvalo zhruba třináct let.

„Myslím, že to musí zkoušet dál,“ řekla Právu Wagnerová, podle níž by stovky okradených klientů H-systemu neměly ztrácet naději ani poté, co pachatele v lednu amnestoval exprezident Václav Klaus. Když Nejvyšší soud minulý týden potvrdil platnost amnestie pro trojici manažerů podvodné firmy, přišli její klienti i o nárok na náhradu škody. Teoreticky se o ni mohou soudit v civilním sporu, to je ale podle jejich právní zástupkyně Hany Marvanové příliš drahé a riskantní. „Bylo by dobré podat ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů o zastavení trestního stíhání, což byl ve vztahu k amnestii aplikační akt,“ navrhla další možnou cestu Wagnerová. „Jako poškození sice nemohou žádat, aby bylo rozhodnutí o zastavení stíhání zrušeno, mohou ale žádat, aby soud konstatoval, že oním rozhodnutím jim bylo porušeno právo na spravedlivý proces, případně jejich majetková práva,“ vysvětlila bývalá soudkyně. Pokud by Ústavní soud stížnosti vyhověl, mohli by poškození jeho výrok uplatnit u soudů jako titul pro náhradu škody vůči státu.
Do Štrasburku až nakonec
Teprve v případě neúspěchu by Wagnerová doporučila cestu k Evropskému soudu pro lidská práva. Na něj se totiž mohou lidé obracet až poté, co vyčerpali všechny možnosti uplatnění svých práv ve vlastní zemi. Ve Štrasburku pak mohou argumentovat tím, že jim jejich stát neochránil v trestním řízení základní práva. Zhruba čtyři stovky bývalých klientů H-systemu, kteří své nároky uplatňovali i u českých soudů, se tento týden obrátily dopisem na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Žádají v něm odškodnění za soudní průtahy, které ve svém důsledku vedly i k zastavení stíhání pachatelů miliardového podvodu v rámci prezidentské amnestie. Klaus totiž zastavil stíhání v kauzách, které se vlečou déle než osm let. „Na základě Listiny základních práv a svobod se domníváme, že máme právo na náhradu škody způsobené nám nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem,“ píše v dopise výbor Občanského sdružení Maják, které poškozené zastupuje. Podle Wagnerové o nároku na toto odškodnění pro poškozené není vůbec pochyb. Dokonce by uvažovala o navýšení obvyklé částky 20 tisíc korun za rok průtahů, která vychází ze štrasburské judikatury. „V tomto případě jsou okolnosti natolik závažné, že by tato částka měla být zvýšena. Tady to skutečně zmařil stát,“ dodala Wagnerová.

 

Zdroj: Právo, 7.10. 2013