Přípravný výbor k veřejnému slyšení na téma „Extremismus a role elit“

Eliška Wagnerová se jako členka přípravného výboru zúčastní jednání k pořádání veřejného slyšení na téma „Extremismus a role elit“. Toto slyšení iniciuje Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, petice a lidská práva.