prvnizpravy.cz: Prezident nemůže z rozmaru odvolat vládu

Prezident má sice oprávnění jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády, avšak pouze procesem, který Ústava předvídá.

Na dotaz portálu Prvnizpravy.cz to uvedla senátorka Eliška Wagnerová. Miloš Zeman, který byl v historicky první přímé volbě zvolen prezidentem ČR, kritizoval po svém zvolení českou vládu Petra Nečase (ODS), podle jeho názoru je problém například to, že v ní figuruje strana LIDEM, kterou v parlamentních volbách nikdo nevolil, jelikož neexistovala.
Zeman hovořil i o možnosti předčasných voleb. Již před zvolením uvedl, že prezident  by mohl přispět k pádu vlády. Nemluvil ale explicitně o tom, že by chtěl odvolat premiéra či vládu. Následně dodal, že prezident má funkce užívat, nikoli nadužívat. Přesto se v některých médiích o tom, zda prezident může odvolat vládu či premiéra, spekulovalo. Zeman reagoval slovy, že odvolání by vycházelo „z velmi extenzivního výkladu ústavy“.
Na dotaz, zda – a případně, za jakých podmínek – může prezident premiéra a vládu odvolat, se Prvnizpravy.cz zeptaly nezávislé senátorky Elišky Wagnerové, zvolené za Stranu zelených. „Prezident republiky nemůže odvolat vládu jen ze svého rozmaru. Šlo by o výkon libovůle, která je ústavním pořádkem zakázaná veškeré veřejné moci, k níž náleží i prezident. Z uvedené teze plyne, že prezident má sice oprávnění jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády, avšak pouze procesem, který Ústava předvídá. Antiteze, podle které by prezident mohl odvolat vládu, kdykoliv by se mu zlíbilo, by odporovala ústavnímu příkazu, dle nějž je vláda vrcholným orgánem výkonné moci, který je odpovědný toliko Poslanecké sněmovně,“ uvedla Wagnerová. „Realizací této antiteze by se protiústavně konstruovala odpovědnost vlády prezidentovi, jemuž však v žádném případě ústavně odpovědná není. Šlo by o naprosto nepřijatelný zásah do dělby moci a do Ústavou vytvořeného systému brzd a protiváh, který nemá ústavní opodstatnění. Ostatně, dle téhož článku Ústavy prezident rozpouští Poslaneckou sněmovnu. Víc tento článek sám neříká. Znamená to snad, že ji může rozpustit kdykoliv? Tak, toto zatím nikdo netvrdil a doufám, že ani tvrdit nebude,“ řekla bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu. „A stejné je to s vládou. Zkrátka – jednotlivá ustanovení ústavního pořádku nelze vykládat izolovaně, nýbrž vždy v kontextu konstrukce celého ústavního pořádku, jeho významu a smyslu. Izolovaný výklad jednotlivých ustanovení ústavního pořádku je nepřijatelný amaterismus,“ dodala senátorka.
Zdroj: prvnizpravy.cz, 4.2.2013