Radiožurnál: Eliška Wagnerová hostem Dvaceti minut Radiožurnálu

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Dostane se spor vnučky Ferdinanda Peroutky s prezidentskou kanceláří až před Ústavní soud? Měla žaloba za prezidentův výrok o autorství článku s názvem Hitler je gentleman směřovat přímo na něj? A může usnesení několika senátorů usměrnit Miloše Zemana v jeho výrocích? Bývalá ústavní soudkyně, nynější senátorka Eliška Wagnerová je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Zdravím vás brněnského studia, dobrý den.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jen pro začátek, dotkněme se dnešního Mezinárodního dne žen. Slavíte jej nebo ne?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ne, neslavím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Proč?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No tak já jako takovýhle svátky opravdu neslaví, no.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili pro vás to má ještě, řekněme, takovou patinu socialismu?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, možná to má jakýsi konotace teda ještě k tomu socialismu, ale ne, ale já si dobře uvědomuju, že to nemá se socialismem nic co do činění. No prostě nejsem zvyklá to slavit, tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili byste byla nebo nebyla pro to, aby byl coby ten významný den z kalendáře úplně vyškrtnut, protože i takové senátorské snahy tady byly.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ach. Jestli tam je, tak ať tam zůstane. Já si myslím, že to jsou takové laciné celkem návrhy, které nikomu ani neuškodí, ani, ani ho nezarmoutí, ani, prostě to já nevím, já jaksi tohle moc neberu a neprožívám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Takže vás ani neirituje ani ho neslavíte. A jak je to se 17. listopadem? Já se ptám proto, že minulý týden vlastně poslanci odhlasovali přejmenování státního svátku 17. listopad na Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii, což se tedy snesla na to velká kritika pravicové opozice, především, že jde o ústupek komunistům a rozmělňování významu listopadu 89. Váš názor?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No tak já, pokud vím, tak navrhovatelkou byla paní poslankyně Válková.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ano.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, čili to není komunistický návrh. Já osobně se domnívám, že samozřejmě ti studenti vzhledem k naší historii tam co dělat mají, ale je teď otázka pořadí. Chápu, že jaksi bráno historicky jsou ti studenti a jejich akce starší než tedy rok 89, ale přesto myslím si, že když už si začalo obyvatelstvo tohoto státu, občané tohoto státu zvykat na ten svátek, který měl slavit tedy tu, tu demokracii a tak dál, tak možná, že je docela netaktické do toho zasahovat, protože víte ono všechny tyhle věci dlouho trvají, než se usadí v myslích občanů a než skutečně ten symbol začne mít nějaké konkrétní obrysy, a když se moc často mění ty symboly, tak si myslím, že to je celkem dost devastující pro to, aby občané brali i ty dny vážně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A právě v tomto duchu byla ta kritika, že jde vlastně o ústupek komunistům, kteří tedy jaksi by mohli podle pravicové opozice mít zájem na tom, aby ten symbol se nějakým způsobem vytrácel či rozmělňoval, tedy konkrétně symbol 17. listopadu 89.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Tak dobře, tak to někdo řekl, má ten názor. Já teda jsem řekla, co si myslím. Myslím, že už k tomu ani nechci nic doplňovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A ten Mezinárodní den studentstva, myslíte si, že je potřeba, aby se připomínal?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No Mezinárodní den studenstva to snad, to snad jako to, to je docela problém, protože víme, že v Praze sídlila ta, ta Mezinárodní organizace studenstva, že to tedy bylo, byla organizace celkem dosti nechvalně proslulá. No tak to je jako problém. Ale já spíš jsem měla na mysli, na mysli studenty české, slovenské případně, kteří prostě protestovali, ať už v roce 48, anebo před tím v těch …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Anebo v roce 39.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Tak, v roce 39.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Senátorka Eliška Wagnerová je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Minulý týden rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1, že se Kancelář prezidenta republiky musí omluvit vnučce Ferdinanda Peroutky za výrok Miloše Zemana o tom, že Peroutka napsal článek s názvem Hitler je gentleman. Rozhodnutí je nepravomocné a Kancelář prezidenta se omlouvat nehodlá, chce celý proces vést až třeba k Ústavnímu soudu, ovšem nikoliv kvůli pravdivosti či nepravdivosti výroku, ale kvůli tomu, jestli tu omluvu může vnučka Ferdinanda Peroutky paní Kaslová vymáhat právě po Kanceláři prezidenta republiky nebo ne? Váš pohled.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Tohle je poměrně samozřejmě zapeklitá věc. Pravdou je, že já jsem byla zpravodajkou nálezu, který shodou okolností směřoval také vlastně jako proti vedlejšímu účastníkovi Miloši Zemanovi, který tehdy ovšem nebyl už ve funkci předsedy vlády, ale šlo o jeho výroky z doby, kdy byl ve funkci předsedy vlády, a tam jsme si museli klást tu otázku, zda tedy, že ten, ten novinář, který tam byl tou protistranou, žaloval tehdy právě fyzickou osobu Miloše Zemana, a museli jsme si klást otázku, zda tedy je to, je to správně, anebo jestli by měl být žalován tedy stát zastoupený, že jo, tím, já nevím, Úřadem vlády nebo co já vím. No, ale v každém případě nakonec, a ono tam už bylo jedno rozhodnutí, to bylo zase ve vztahu k ministru Luxovi, kde totiž byl taky žalován ministr Lux, protože nevěděl nějakou informaci ovšem, a tam tedy to Ústavní soud právě odmítnul, protože řekl, že tedy on není nebo nebyl takzvaně pasivně legitimován, že jo, právě že neměl být žalován Josef Lux, ale mělo být žalováno ministerstvo zemědělství.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ano.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No a my jsme odlišili ten náš případ ovšem od toho Luxova případu, a to tak, že jsme řekli, no tak zatímco tam fungoval tehdy ten Josef Lux jako v rámci kompetencí, které měl jako šéf toho úřadu, který byl zodpovědný za právě poskytování informací, tak v našem případě šlo o různé typy rozhovorů, které poskytoval Miloš Zeman jako předseda vlády tu televizi, tu rozhlasu, prostě na několika, několika, několika mediálních scénách.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Rozumím.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
A teď jsme si řekli no tak to asi není teda samozřejmě kompetence, kompetence, kterou vykonává člen vlády. Navíc tedy tam šlo o to, jestli ten dotyčný se dopustil jakési, jakéhosi korupčního kvazi, korupčního jednání. No a my jsme dospěli k tomu, že prostě vyšetřování toho není v kompetencích vlády, jednotlivých členů a ani, ani tedy předsedy vlády, jinými slovy, že vlastně on vybočil, pokud se o to pokoušel, jo, a že tedy je třeba, že to bylo správně zažalováno, že byl žalován jako fyzická osoba. No a teď si musíme zodpovědět tu otázku. Když …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Když to vztáhneme na ten dnešek …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No právě, když to vztáhneme na ten dnešek, tak to je ten problém, že tady já opravdu neznám ty konkrétní okolnosti případu. Jakom jako co on tam vystupoval, že jo na tom, na tom fóru, kde se …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jestli si můžu propůjčit slova advokáta paní Kaslové, tak ten tvrdí, že původně tedy chtěli žalovat konkrétně prezidenta Miloše Zemana, ale procesně to nebylo možné, proto tedy zvolili Kancelář prezidenta republiky coby tedy reprezentanta Miloše Zemana, pakliže ten je chráněn indemnitou, tedy tou speciální imunitou.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No to, to je ale, to je právě ten omyl, jo, to už jsem taky někde slyšela, že je to kvůli indemnitě. Ne, indemnita to je, to, to vůbec nemá co dělat s civilními, jaksi s civilními …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Nevztahuje se to na takovéto spory.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ne, ne, ne, to ne, to ne. To se vztahuje, to je, to je otázka trestní, že jo, to je otázka trestní, případně přestupková, ale není to otázka, není to otázka tedy civilního práva, jo. Já tady se musím přiznat, že jsem dříve si taky myslela, že by se to mělo vztahovat, ale potom když člověk o tom víc přemýšlí a víc prostě se do toho ponoří, tak jako jsem dospěla k závěru, že rozhodně to nelze, protože prostě bysme vlastně mu ubližovali tomu prezidentovi, kdybysme ho obrali o osobnost, která taky jedná v těchhle těch civilních záležitostech a tak dále, jo, takže, takže prostě to možné rozhodně je. No ale já se poměrně divím, já nevím, kdybych já byla na místě toho advokáta, tak totiž zažaluju oba dva. Jak Miloše Zemana, tak teda tu prezidentskou kancelář a nechť si soud vybere. On proti jednomu prostě řekne, že to nejde a pojede se spor s tím druhým, že jo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili to byla chyba podle vás ze strany zástupce paní Kaslové?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No já nevím, já nevím, já nechci říkat chybu, jo, ne, ne, to jako já bych nechtěla kritizovat toho advokáta za, já říkám, co bych já udělala, kdybych byla advokát, no. Tak asi to mají rozmyšlené. A to je právě to, co já jako nevím, protože ty podrobnosti neznám, tak třeba to mají dobře rozmyšlené. To já taky nemůžu popřít, jo, ale podle mého soudu, pokud tedy jde o judikaturu Ústavního soudu, tak tady bude opravdu ta otázka znít – vykonával kompetence, které jsou svěřeny prezidentu republiky nebo nevykonával? No na první pohled to nevypadá, že by vykonával, že jo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili ta argumentace Hradu, cituji: „Kancelář prezidenta republiky nespravuje prezidenta, on se spravuje sám a prezident má indenmitu, tím to končí.“ Tak to už jste mi vysvětlila, že tedy tato argumentace je špatná?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, ta je samozřejmě špatná, že jo, protože teda prezident má teda tu indemnitu, ale, to jak říkám, je pojem trestněprávní, případně tedy se správní, tam se vztahuje na přestupky, ale rozhodně se nevztahuje na jednání, která jsou v režimu civilního práva.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A když tedy jste říkala ohledně judikatury Ústavního soudu a té otázky, jestli Miloš Zeman vykonával v té době tedy jaksi funkci …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Nějakou kompetenci svojí prezidentskou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
… prezidentskou, což tedy podle vašeho názoru nevykonával tuto …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Já nevím, já nevím. Prosím vás pěkně ne, nepodsouvejte mi něco, co jsem neřekla. Já to nevím, protože neznám ty okolnosti. To člověk právě by musel znát veškeré ty okolnosti, ale vypadá to na první pohled, že pro mě teda jako zvenčí viděno, že nevykonával.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili pak je i trochu podle vás, nebo jak tomu potom rozumět, když v této souvislosti by se měla omlouvat Česká republika tedy té logice, když prezident jaksi nemůže či nemusí se omlouvat, tak pak se má omluvit Česká republika.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No tak, tak to bylo rozhodnuto tím soudem, že jo, tak bylo tím prvoinstančním soudem rozhodnuto, no tak uvidíme, tak se odvolá, uvidíme, jak se k tomu postaví odvolací soud. Pokud jaksi setrvá u toho názoru stejného jako zaujal prvoinstanční soud, tak pak je možné ještě dovolání k Nejvyššímu soudu, no a teď je otázka ústavní stížnosti, že jo, kdyby i ten Nejvyšší soud. A tam já teda si dávám velký otazník, jestli on vůbec nebo ta kancelář, jestli by vůbec mohla k Ústavnímu soudu jít. Protože to je stát, a stát nemá základní práva.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili to opravdu může tak dopadnout, že vlastně nebude žádná odpovědná strana sporu nakonec?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, tak no jak by nebyla, vždyť už dneska ten soud učinil odpovědnou stranu a pokud ty soudy setrvají na názoru, který zaujal ten okresní soud, no tak zůstane odpovědnou stranou tedy ta prezidentská kancelář. Já jenom tvrdím, že pokud prezidentská, pokud prezidentská kancelář říká, že půjdeme až k Ústavnímu soudu, tak si jen kladu otázku, zda by vůbec mohla jít k Ústavnímu soudu, když je státem? A stát nemá prostě základní práva. Ale to víte, to je můj názor, a tak jsem postupovala já jako ústavní soudkyně, ale jakou, jaký názor zaujmout tady dámy a páni kolegové, kteří …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Na to si budeme muset počkat.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, na to si budeme muset počkat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je bývalá ústavní soudkyně, nynější senátorka Eliška Wagnerová. Mluvíme o výrocích prezidenta Zemana. Minulý týden ho senát také vyzval, aby svými výroky přestal rozdělovat společnost. Vy jste tuto výzvu vlastně přeformulovala do jakéhosi usnesení, tak jaké usnes…, jaký význam toto usnesení má s ohledem na to, že prezident se jím samozřejmě nemusí řídit.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No podívejte se, no to samozřejmě se s ním nemusí řídit. Takhle, já to bylo skutečně původně formulováno jako výzva prezidentovi a já jsem jaksi argumentovala a přeformulovala v Senátu to tak, jak se, jak to tedy opravdu bylo nakonec odsouhlaseno, a sice jako jakousi deklaraci. Deklaraci, která směřuje k veřejnosti obecně a která je o postavení, rolích, funkcích a způsobech nebo módu, jakým by měl být vykonáván prezidentský mandát, a nic víc nic míň, jo …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili je to spíše určeno občanům než prezidentovi?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Čili je to, ano, to je určeno široké veřejnosti, no že se jím tedy tímto usnesením, touto deklarací cítil být osloven i prezident, no tak dobře, tak je osloven a to zareagoval na to tedy podle, podle svého. Prostě ale my jsme tam vyjádřili názor Senátu na ústavně konformní výklad prostě té funkce hlavy státu, jo. No a říkám, že on se v tom našel, že tedy zřejmě jeho výklad je jiný a že může činit jaksi všechno, tak to je věc jiná. Já jsem jenom argumentovala tím, že totiž my jako Senát nemáme procesně nijak upraven vztah k prezidentovi, jo, my ho máme upraven jenom potud, že můžeme případně se souhlasem Poslanecké sněmovny podávat onu ústavní, ústavní žalobu. Ale to je jediný procesní předpis, který teda ten vztah k tomu prezidentovi, pokud jde o souhlas nesouhlas s výkonem jeho mandátu, je daný. Ale vyzývat ho, víte, to je, mně to, já jsem to připodobnila vlastně k jakési petici, a to si myslím, že Senát dělat nemůže. To mohou občané, že jo. Občané mohou, a to taky už bylo, to také už bylo, to Senát projednával vlastně petici, to usnesení vlastně navazovalo dokonce na to projedná…, na tu projednávanou petici občanů, a to bylo, to tehdy bylo, byla petice, kterou podepsalo, já nevím, snad 11 tisíc osob. No a ta tedy právě se, ta vyzývala tedy Senát k tomu, aby se zamyslel nad tím, zda tedy určité skutky a výroky prezidenta nezakládají právě skutkovou podstatu …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ano, ale …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
… velezrady, no a řekli jsme tehdy, že nikoliv, že jo, že nikoli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
No ano, promiňte, paní senátorko, že vám do toho vstupuji, ale k té aktuální deklaraci, k tomu ustanovení. Asi není zase divu, že prezident na to reagoval, když je to tedy usnesení, ale usnesení o tom, že by usnesení senátorů, že by měl být prezident ve svých vyjádřeních zdrženlivější.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ano, ale to, toto je míněno tedy nebo aspoň já jsem to tak mínila jako jakýkoliv prezident. To je prostě výklad, výklad výkonu funkce prezidenta a toho by se měl držet jakýkoliv prezident.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A ta reakce, protože hned tedy ujistil prezidentův mluvčí Ovčáček, že hlava státu si náhubek nenechá nasadit a Miloš Zeman dokonce mluvil o drzosti senátorů, kteří ji mají tedy 30 % důvěru a radí tomu, kdo má tedy podle jeho slov 70 % důvěru, jak zvýšit svoji důvěryhodnost.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Hmm. No podívejte se, my tam mimo jiné také připomínáme princip takzvané vzájemné loajality ústavních orgánů, podle kterého, to je tedy doktrinální princip, podle kterého ústavní orgány jsou povinny harmonicky spolupůsobit, zdržet se všeho, co poškozuje vážnost funkce a oprávněné zájmy jiných ústavních orgánů, či je dokonce ohrožuje, no, jo, takže ani to zřejmě, ani tento princip, který je jaksi uznáván doktrínou evropskou, zřejmě na Hradě neuznávají, no.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ale jakkoliv říkáte, že to tedy nebylo míněno adresně Miloši Zemanovi.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No není mu to adresováno. Není. Právě proto to bylo přeformulováno.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ano.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Protože s tím jsem jako nemohla souhlasit, aby mu to bylo adresně formulováno, protože právě to bysme my sami de facto, někdo by to mohl vyložit, že my sami upomínáme sice na ten princip loajality, ale sami ho tedy porušujeme, že.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Říkáte, že to má být jaksi výzva občanům, ale nemůže to nakonec mít jaksi špatný dopad na Senát, když prezidentovi podle toho aktuálního průzkumu STEM důvěřuje 63 % lidí a Senátu 33?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No a jak, proč by to mělo mít špatný dopad na Senát? Já nevím, proč by to mělo mít špatný dopad na Senát. Podívejte se, já tedy průzkumy veřejného mínění o oblibě nebo neoblibě až tak mnoho nesleduji, protože pro mě nejsou taky moc vypovídající, a to je …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Rozumím, já jsem se ptala, protože to byl i argument Miloše Zemana. Ale ještě prosím …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No a on tam říkal už i pan senátor Veleba, tak to on zopakoval teda to, co říkal senátor Veleba v Senátu, že jo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ještě, prosím, k jedné věci. Tento týden to bude rok ve funkci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Vy jste o něm před rokem řekla, že je nadaný, dynamický, netaktní. Naplnil vaše očekávání, teď nemyslím především v té netaktnosti, ale v tom ostatním?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, to je otázka. Samozřejmě, že bych bývala asi čekala, že bude jednat trochu rychleji v určitých věcech.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
V čem jedná podle vás nejvíc, to potřebovalo větší rychlost?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No, tak ne že bych já tedy pro to plédovala, že je třeba měnit ten zákon o například o státním zastupitelství, ale on to avizoval, respektive to bylo avizováno už jeho předchůdkyní, a tak díle. No a dodneška tedy vlastně jsme ho zatím v Senátu neviděli, že.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vyčítá se mu také, že dostatečně nekomunikuje právě i o těch normách například s Poslaneckou sněmovnou. Ohledně jeho komunikativnosti …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No tak já nevím, já si na toto stěžovat nemohu, se mnou prostě, když potřebuji, tak komunikuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
O čem jste spolu třeba komunikovali?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No tak to jako dobře, o, o čem jsme spolu komunikovali?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Zajímá mě, jestli s vámi třeba něco diskutuje právě ohledně připravovaných norem například.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ne, tak toto, to ne, to ne, to nebylo toto. Ale prostě diskutovala jsem s ním o nějakých, já nevím, rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva, no a tak dál, jo, to, to …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Takže zákon o státním zastupitelství by byl potřeba …

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Ne, jako já neříkám, že by byl potřeba, a už vůbec se děsím toho, jak je avizováno, že on ho má připravený. To jako, no ale uvidím, až ho uvidíme, tak se k němu můžeme vyjadřovat konkrétně. Teď bych zbytečně šířila třeba poplašné zprávy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A další věc, v které podle vás není dostatečně dynamický, jak jste od něj očekávala?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
No já bych skoro čekala, že se víc bude zabývat, víc bude zabývat tedy i těmi exekutory, kteří, že ten zákon exekutorský by potřeboval komplexnější novelu. To, za to je jedna věc. A potom tedy on sám avizoval, že budou se snažit o novelu občanského zákoníku v určitých partiích, ale to si už nepamatuju ani teda, co všecko on avizoval, že by chtěl novelizovat, a taky jsme to dosud neviděli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Bývalá ústavní soudkyně a senátorka nynější Eliška Wagnerová byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to a přeji pěkný den do Brna. Na shledanou.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá ústavní soudkyně /nestr. za SZ/:
Na shledanou.

 

Zdroj: Radiožurnál, 8.3. 2016