Radiožurnál: Rozhovor s Eliška Wagnerovou

Jiří CHUM, moderátor:
Policisté zase ve velkém zjišťují, s kým lidí právě telefonují nebo kde jsou. K citlivým údajům získají přístup na základě takzvaných lokalizačních údajů a právě o ně žádali kriminalisté loni mobilní operátory ve 130 tisících případech. Ústavní soud přitom už dřív podobnou praxi zarazil. Vadilo mu, že se užívá víc, než by bylo nutné. Ani úprava trestního řádu situaci moc nezměnila. V Ranním interview teď vítám senátorku a bývalou místopředsedkyni Ústavního soudu Elišku Wagnerovou. Dobrý den.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Dobrý den.

Jiří CHUM, moderátor:
Paní Wagnerová, zdají se vám ta aktuální čísla o počtu policejních žádostí v pořádku?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Já z těch údajů, které jsem dostala k dispozici, mi tady vychází, že těch žádostí podle § 88 a) trestního řádu bylo v loňském roce 118 tisíc 538. Vyjděme z tohoto čísla. Bohužel nemáme ovšem číslo, které by nám říkalo, jak vysoká byla kriminalita, kolik trestných činů bylo vlastně zjištěno a kolik jich bylo objasněno. Ale když srovnám to číslo s rokem 2008, který sloužil za podklad mimo jiné nálezu, který se věnoval právě tomu zákonu o elektronických komunikacích, tak tam v tom roce 2008 bylo zjištěno tedy to číslo žádostí jako 131 tisíc 560 a bylo řečeno, že tedy je to číslo příliš, příliš vysoké. Potom je zajímavé, přišel druhý nález, který už přímo potom rušil právě ten § 88 a) trestního řádu a ten pracoval s údaji z roku 2009, kdy tedy vyletělo to číslo žádostí na více než 280 tisíc žádostí. A co je potom ale zajímavé, že oba dva ty nálezy jsou z roku 2011, jeden z počátku, druhý tedy z konce roku a vidíte podle těch statistik, které máme k dispozici, že už v tom roce 2011, kdy vyšel první nález, takže už byl jakousi signalizací pro ty orgány činné v trestním řízení, že zbrzdily a v tom roce 2011 tam bylo jenom 90 tisíc 665 a v roce 2012 dokonce jen 14 tisíc 282 žádostí. A mě by teď zajímalo, počkejte, mě by teď jenom zajímalo, kolik bylo objasněno tedy právě těch zjištěných trestných činů v těchto letech.

Jiří CHUM, moderátor:
Od koho se to dozvíme?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Měli bychom se to dozvědět ze zpráv, které jsou poskytovány Evropské komisi, která je potom předkládá tedy Evropskému parlamentu, jestli se nemýlím.

Jiří CHUM, moderátor:
My to zkusíme.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Jsou to, a vypracovává to ministerstvo vnitra tohle tedy.

Jiří CHUM, moderátor:
My to zkusíme. To co víme, je to, že kvůli rozhodnutí Ústavního soudu poslanci už novelizovali trestní řád, výpisy tak jde získat jen u těch trestných činů, za které hrozí trest s horní hranicí sazby, nejméně tři roky. Je alespoň tato úprava podle vás alespoň nějakou nebo dostatečnou zárukou že se žádosti nezneužívají?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Podle mého názoru to není dostatečná úprava, protože jak v tom prvním nálezu, tak i v tom druhém bylo výslovně řečeno, že to sledování elektronické komunikace je co do závažnosti zásahu, do práva, do soukromí toho informačního sebeurčení stejně intenzivním zásahem jako je samotný odposlech hovorů.

Jiří CHUM, moderátor:
A vy sama neuvažujete o tom, že byste otevřela diskusi, jestli trestní řád ještě v tomto bodě nezpřísnit?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Podívejte se, já jsem se o to pokoušela, když se vlastně novelizoval, tak jsem o tom psala různě a mluvila o tom do médií, ale tehdy byla naprostá neochota jak ze strany tehdejšího ministra vnitra pana Kubice, tehdy to byla ODS, ale také ze strany sociální demokracie tam to byli ti představitelé Poslanecké sněmovny.

Jiří CHUM, moderátor:
Jak si to vysvětlujete?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu:
Já si to vysvětluji tak,že tedy samozřejmě tady bude vždycky napětí mezi policií a státním zástupci, kteří budou bojovat za to, aby ty podmínky pro přístup k těmto údajům byly co nejmělčí, protože jim to usnadňuje práci. A pak je tady ten ústavněprávní rozměr, tedy ten Ústavní soud jednoznačně judikoval a ten tedy bohužel dodržen nebyl. A když jsem sledovala ty debaty, když se novelizoval trestní řád, tak bylo patrné, že tedy ani ze strany jednoho z těch orgánů nebyla ochota prostě jít na zpřísnění té podmínky ve smyslu, aby byla stejná jako u odposlechů.

Jiří CHUM, moderátor:
My se budeme ptát proč. Já vám děkuji, paní senátorko. Bývalá předsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová byla hostem Ranního interview Radiožurnálu. Děkuji vám, na shledanou.

 

Zdroj: Radiožurnál, 4.4. 2014