Radiožurnál: Rozhovor s Pavlem Rychetským

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jak funguje Ústavní soud se soudci, které jmenoval prezident Miloš Zeman? Proč podle předsedy Rychetského Ústavní soud nešlape podle jeho představ? A je v Polsku i kvůli změnám v Ústavním soudu ohrožena demokracie? Budeme se ptát. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Zdravím vám do Brna, pane předsedo.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Hezké pozdní odpoledne z Brna.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste loni v létě říkal, že už jste veterán a mluvil jste o tom, že byste chtěl v roce 2017 jako šéf Ústavního soudu skončit. Minulý týden jsem se dočetla v Hospodářských novinách, že jste změnil názor a že v čele soudu chcete zůstat. Tak jak to tedy je? Změnil jste názor, pane předsedo?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Ne. Jenom ačkoli jste profesionálka, tak jste neuvěřitelně naletěla opět médiím a já opakovaně se přesvědčuji o tom, že médiím vlastně nelze nikdy věřit, pokud jaksi člověk nemá možnost přímého živého vstupu, takže z tohoto hlediska se mně docela připadá vhodné, že máme možnost to nyní trochu napravit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, ono se říká důvěřuj, ale prověřuj, takže prověřuji, tak jak se věci mají, pane předsedo?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Tak skutečně minulý týden vyšel v Hospodářských novinách jejich redakční článek s ohromným titulkem, že Rychetský změnil názor a že chce dál vést Ústavní soud. Dokonce v tom článku se hovoří o tom, že nejsem spokojen s tím složením Ústavního soudu a ačkoli jsem já tento Ústavní soud sestavil. Prostě samé buďto úplné nesmysly, anebo tedy posunuté, posunutá stanoviska. Je to velmi jednoduché. Já jsem již v té první polovině roku 2013, kdy v podstatě končila celá ta první dekáda druhého Ústavního soudu, včetně mého mandátu, opakoval, jak na žádost pana prezidenta, zda bych přijal novou nominaci, tak při jednání v Senátu stále stejnou tezi, že tu nominaci přijímám, ale pod podmínkou, že právě nebudu celých dalších 10 let působit jako soudce Ústavního soudu, protože není žádné tajemství, že považuju za jistou systémovou chybu našeho ústavního pořádku, pokud se týče krátce a fungování Ústavního soudu mimo jiné to, že právě umožňuje opakování mandátu, ale také to, a to bohužel je dnes nenapravitelný problém, že se ta úprava při tom náhlém rozpadu Československa a tedy rychlé přípravě české ústavy bohužel dostala do té podoby, že se celý Ústavní soud, to znamená vlastně všech 15 soudců obměňuje po uplynutí jejich mandátu, to znamená, že se celý vyprázdní a přichází nových 15 ústavních soudců, to znamená lidí, kteří naopak …

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo, pojďme se vrátit k tomu, jestli tedy budete pokračovat po tom roce 2017? Pardon, že vám do toho skáču, ale to je přece klíčová otázka, na kterou vy říkáte, že právě v tom článku byly určité nepřesnosti, tak jenom když se zeptám jasně, budete tedy pokračovat po roce 2017?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Ale třeba skončím příští měsíc.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To člověk nikdy neví.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
To je zajímavé, jakým způsobem stále bazírujete, nejen vy, ale i ostatní novináři na tom konkrétním datu. Já tedy to dopovím. Přijal jsem tu opakovanou nominaci právě s ohledem na to, že sestaví-li se úplně nový Ústavní soud, trvá dosti dlouhou dobu než lidé, kteří předtím vykonávali celý život nějakou úplně jinou, byť právnickou profesi, trvá dost dlouhou dobu než ten nově sestavený Ústavní soud dokáže kontinuálně navázat na doktrinární přístupy, na tu dosavadní judikaturu, než si to osvojí, i než si osvojí tu práci, ať už týmovou v celém plénu nebo senátech. A tehdy jsem odhadl, a tento odhad já stále považuji za velmi reálný, že tím nejzazším termínem by mohl být konec roku 2017. V tomto směru si nemyslím, že by mohlo dojít k nějaké korekci tohoto odhadu, stejně tak jako mně vadí, že v tom článku se píše, že chci dál vést Ústavní soud, protože nejsem spokojen s jeho prací. No to je hluboký omyl, to bych nebyl spokojen se svou prací. Já prostě vím, že jistý čas a můj odhad je, že to nemůže být déle než do konce příštího roku, prostě si vyžádá než se ten nový Ústavní soud usadí, že se judikatorně a doktrinárně vytvoří taková pravidla práce, aby tedy fungoval tak, jak fungovaly i ty minulé Ústavní soudy. To také trvalo několik let, než došlo k té, k tomu ustálení těch pracovních návyků, doktrinárních přístupů a podobně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže, pane předsedo …

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Takže shrnuto.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, shrnuto.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Považuji za velmi pravděpodobné, že nejzazším termínem, kdy se rozhodnu podat rezignaci na funkci jak předsedy, tak soudce Ústavního soudu, je konec roku 2017. Vůbec nevylučuji, že z různých možných důvodů se tak stane dříve. Ať už osobních, rodinných, anebo proti, že prostě už budu unaven. Skutečně jsme svým způsobem veterán. Za druhé, není pravda, že jsem nespokojen se složením nebo prací současného Ústavního soudu, naopak mám pocit, že, a to jsem také mnohokrát do médií řekl, že to je skvělá sestava, hvězdná sestava a že samozřejmě čím kvalitnější lidi zasednou na Ústavní soud, tím výraznější osobnosti to jsou, individuality, a možná, že o to je trochu obtížnější sladit tu jejich práci do týmové podoby. Ale jsem spokojen se složením Ústavního soudu, nehodlám vést Ústavní soud přes to uvedené datum, ale považuji za naprosto nekorektní a svým způsobem i hloupé v tuto chvíli říkat datum konkrétní, který den, které datum je ten den, kdy se rozhodnu k rezignaci. Ale nelze předpokládat, že by se tak mohlo stát jindy, než nejpozději koncem příštího roku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak když pan prezident Zeman přicházel na Hrad, tak říkal, že bude jmenování ústavních soudců s vámi konzultovat, takže vy můžete potvrdit, že všechny soudce Ústavního soudu s vámi konzultoval? Já se na to ptám z toho důvodu, že byly pochybnosti o tom, jestli všechny ty lidi, které tam máte, tak jestli se všemi souhlasíte, protože říkala například bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová právě pro Hospodářské noviny, tak říkala, budu ji citovat: „Co vím, na Ústavní soud se nakonec někteří lidé dostal i přes výslovný odpor pana předsedy Rychetského.“

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Tak to tedy je velmi, velmi zkreslené mé tvrzení, zejména ten termín výslovný. Jako komu bych to měl vyslovovat. Ta skutečnost je taková, že Ústavní soud sestavoval prezident jako vlastně první prezident na rozdíl od pana Václava Havla nebo pana Václava Klause skutečně transparentním způsobem. Jinými slovy, konzultoval většinu nominací, ale neříkám, že všechny, většinu nominací konzultoval s takovým tím pracovně vytvořeným pracovním kolegiem, z předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Nejvyššího správního soudu, z nejvyššího státního zástupce a ze mě. Takže my čtyři jsme jednak některé návrhy přímo předkládali, jednak jsme měli možnost se účastnit konzultací s kandidáty, kteří třeba byli navrženi odjinud na Pražském hradě. Ale je pravda, že jsme nebyli účastni absolutně ve všech případech. Pokud si pamatuji, tak teďka nevím, jestli to je před 2 lety, došlo k některým nominacím o prázdninách, kdy jsme nebyli vůbec schopni se všichni současně sejít, protože byly dovolené, a že některé nominace tedy v uvozovkách nebyly probrány nebo projednávány v rámci tohoto čtyřčlenného poradního kolegia.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale nejsou to jména, se kterými vy byste nesouhlasil ve finále. Není tam nikdo u vás, proti komu byste něco významného měl, pane předsedo.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
V žádném případě by se nedalo říci, že by v Ústavním, na Ústavním soudu byl někdo, o kom bych si myslel, že tam nepatří, že tam nemá být a že s ním nechci pracovat. To je hluboký omyl. Ale není pochyb o tom, že vždycky trvá skutečně relativně dlouhou dobu, než, říkám, se vytvoří ty pracovní návyky, než to začne fungovat běžným způsobem. A navíc, a to je jaksi úplně jiný problém, ten nevím, jestli byl v těch, v tom zkreslených mediálních zprávách zmiňován, já jsem byl nespokojen právě v době fungování minulého Ústavního soudu, kterému jsem předsedal. Tím, že 90 % agendy, a to jsou ty individuální ústavní stížnosti ze všech možných jaksi oblastí práva, projednávají podle platné právní úpravy čtyři tříčlenné senáty a jejich složení je zafixováno na celých 10 let. To znamená, že jakoby si vždycky ty tři lidi, a já i když podle zákona já stanovím rozvrh práce, ve skutečnosti složení těch senátů je naprosto nahodilé, a to tím, že když se uvolní místo, pan prezident se souhlasem Senátu jmenuje nového soudce a ten přijde na to uvolněné místo. A pak tam zůstane s těmi dvěma kolegy celých 10 let. Mně se podařilo za pomoci usnesení pléna Ústavního soudu zavést teď od 1. ledna tohoto roku myslím si, že docela rozumný model, který je běžný na většině podobných institucí, jakési rotace, že jednou za dva roky vždycky se jeden soudce posune do dalšího senátu, aby tedy nebyli 10 let pořád stejní tři soudci pořád ve stejném senátu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Rozumím, pane předsedo. Pojďme se v těch tématech trochu posunout. Jenom připomínám našim posluchačům, že Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, je stále hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane předsedo, nepochybně sledujete dění kolem Ústavního soudu v Polsku. Sledujete?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Sleduju velmi, velmi musím říct citlivě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A proč velmi citlivě? Trápí vás to, co se děje v Polsku kolem Ústavního soudu?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
No velice, především mě to irituje, považuji to za přinejmenším vybočení ze základních norem demokratického právního státu. Ústavní soud je v těch moderních evropských podmínkách skutečně velmi silnou institucí, svým způsobem má gigantickou pravomoc, protože on má kompetenci nejen zrušit vůli parlamentu vyjádřenou v nějakém zákoně, ale zrušit i jakékoli rozhodnutí orgánů veřejné moci. A dokonce u nás i všech soudů v republice dospěly k závěru, že došlo k zásahu do ústavou garantovaných práv a svobod toho jednotlivce. A toto silné postavení vyžaduje, aby se institucionálně i fakticky vytvořily co nejúčinnější záruky pro naprostou nezávislost a nestrannost Ústavního soudu. Já …

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A jenom, pardon …

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
… vím, že to je velmi obtížné, protože někdo musí ten Ústavní soud jmenovat, no a pak přirozeně vznikají pochybnosti, zda ten Ústavní soud v uvozovkách není zavázán nějakým způsobem té instituci, která ho jmenuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak tam ještě je jedna věc, pokud jde o polský Ústavní soud, že nová polská vláda prosadila novelu, která počítá s tím, že místo pětičlenného soudního senátu by většinu sporů muselo napříště rozhodovat nejméně 13 členů Ústavního soudu, a to nikoli prostou většinou jako dosud, ale dvoutřetinovou, a to by vedlo, jak říkají kritikové, k faktické paralyzaci Ústavního soudu v Polsku. Dovedete si něco takového představit u nás?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Tak zneklidňující problémy, které se váží k té polské situaci, jsou dva. Prvý je skutečně ten, že se snaží nová vláda vlastně změnit složení Ústavního soudu personální. Druhý je skutečně ten, že se snaží jistým způsobem ochromit jeho dosavadní fungování tím, že stanoví nové, nová pravidla pro hlasování, to znamená pro to přijímání těch rozhodnutí, protože kombinace těchto dvou prvků, to znamená dosazení nějaké části větší možnost neměli v uvozovkách svých vlastních soudců a současně zvýšení toho kvóra může, teďka to mluvím teoreticky, protože neznám podrobně polskou situaci, ale může ochromit vlastní rozhodovací činnost polského Ústavního soudu. V každém případně se to, abych tak řekl, v demokratických právních státech nesluší.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale nebylo neslušné i to, co udělala právě Občanská platforma, kdy těsně před končícím funkčním obdobím si tam najmenovala ještě svoje lidi do toho Ústavního soudu?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
A teď přes, přes, přesně mně nahráváte, to skutečně ten problém je v tom, že zatímco ta, ten dosavadní polský Sejm a tím pádem i dosavadní vládní koalice měla nezpochybnitelné legitimní právo na obsazení těch tří soudcovských míst, které v době jejího působení končil vypršením mandátu, nepochybně porušila právě ta základní pravidla tím, že se rozhodli v uvozovkách do foroty ještě navolit dva další soudce, ačkoli jejich místo se uvolňovala v době, kdy už bylo nové složení parlamentu, nová vláda, kdy tedy nebyl tento krok legitimní. Tím skutečně nahráli i té nové vládní sestavě, ale jestli se nemýlím, tak ten polský Ústavní soud sám toto odsoudil ve svém rozhodnutí dříve, než se to stalo předmětem jednání polského Sejmu. A je pozoruhodné, že vláda toto rozhodnutí polského Ústavního soudu odmítala publikovat v oficiální sbírce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo, pojďme zpátky do České republiky. Jak nepříjemné jsou podle vás slovní přestřelky, které v posledních dnech sledujeme mezi panem prezidentem a předsedou vlády?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Tak já musím říct, a to taky říkám už dlouhou dobu, že mě velice trápí jistý pokles, řekněme, parlamentní /nesrozumitelné/, politické kultury. Nemusí samozřejmě mezi jednotlivými ústavními činiteli panovat vždycky harmonie a nějaká láska, ale v žádném případě nepovažuji za lidsky přijatelné a z hlediska ústavního nebo řekněme obecně politického za, za akceptovatelné, aby své rozdílné postoje, někdy dokonce i osobně motivované prezentovali prostřednictvím médií. To se skutečně nehodí, mě to velice trápí, já /souzvuk hlasů/…

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A myslíte, že ta chyba je na obou stranách?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Jak jste v úvodu řekla jistý veterán a …

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já jsem to nemyslela zle, pane předsedo, doufám, že se vás to nedotklo.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
… byl jsem, byl jsem ve vládách třeba v době, kdy byl prezidentem Václav Havel a nejednou se stalo, že jsme neměli shodný názor třeba na jmenování velvyslance, ministra a podobně, nikdy jsme to neřešili prostřednictvím médií a dokonce nikdy se to žádným způsobem nezveřejnilo. Prostě jsme vedli tak dlouho dialog a tak dlouho jednání, až jsme se na nějakém společně přijatelném řešení shodli. Pro veřejnost je asi opravdu velmi iritující, když sleduje, jak nejvyšší ústavní činitelé státu si prostřednictvím médií vyměňují nejen rozdílné názory, ale dokonce někdy i urážky, a mě to skutečně trápí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale je to na obou stranách myslíte? Jak na straně pana prezidenta, tak na straně předsedy vlády? Je to jedna jedna?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
No tak v žádném případě právě neočekávejte, že já začnu hodnotit, kdo je lepší nebo horší, kdo je zdrženlivější. To je přesně to, co právě odsuzuji a prostě nejsem ochoten se do těchto dialogů jakýmkoli způsobem veřejně zamíchat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale je teď ta situace horší, než bývala dřív, protože to, že třeba se neměli rádi Mirek Topolánek s Václavem Klausem, anebo když bychom se ještě podívali dál, tak Václav Havel si s Václavem Klausem, když byl Václav Klaus premiérem, také úplně nerozuměli. Tak jenom jestli to není taková naše tradice už trochu ty vztahy prezident – premiér.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Tak obávám se, že se ta situace zhoršuje, ale ani ne tak ve srovnání období prezidentského Václava Klause, tam to bylo také dost napjaté, ale já jsem zažil i to období, kdy byl prezidentem Václav Havel a musím říci, že tenkrát, a byly tam velmi jaksi citlivé spory a nesoulad skutečně mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem, ale ani jeden z nich nevyužil této k situaci k tomu, aby toho druhého osočoval prostřednictvím médií.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo, ještě taková otázka úplně závěrečná, takový evergreen, můžete vyloučit, že budete kandidovat na prezidenta v roce 2017?

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
To tak, já vám evergreenově odpovím, že nemohu vyloučit nic, ale mohu současně říci, že důvody, které jsem měl pro odmítnutí kandidatury jak v roce 2003, tak o 5 let později v roce 2008, když jsem k ní byl vybízen, jsou dnes u mě ještě podstatně silnější a pádnější, než jaké jsem měl tehdy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, byl ve Dvaceti minutách. Díky za to, na shledanou.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR:
Na slyšenou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Na Radiožurnálu za chvilku další Zprávy, Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

 

Zdroj: Radiožurnál, 3.2.2016