Radiožurnál: Rozhovor s Pavlem Zemanem, nejvyšším státním zástupcem

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Z podávání trestních oznámení na komunální politiky jakoby se v poslední době stal sport. Na udávání si stěžují starostové a jejich obavy potvrdila i čísla ze státního zastupitelství, byť před soudem končí jen minimum případů. Mají lokální politici důvod obávat se kriminalizace? Jak čelit udavačům a jak zastavit nárůst nenávistných a rasistických projevů na sociálních sítích a internetu obecně? Mým dnešním hostem je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, dobrý den.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Dobrý den.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Pane Zemane, překvapilo vás, když jste viděl z vaší analýzy, kterou jste si nechali zpracovat, kolik trestních oznámení lidé posílají na své komunální politiky?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já se přiznám, že mě překvapilo víc věcí na té analýze, poněvadž tu analýzu jsme dělali pět let zpětně. A jenom řeknu, ta analýza je velice zevrubná a poněvadž nemáme informační systémy bohužel takové, že bychom tam zadali kritéria, která chceme a ona by nám to vyhledalo výsledek, tak to znamenalo kromě jiného, že každý státní zástupce, co udělal určité věci, musel vzít spis do ruky a projít jednotlivé spisy jeden po druhém a podle toho se potom dělala ta analýza. To jenom na okraj, že to stálo poměrně dost práce a bylo to skutečně velice zevrubné. Ale překvapilo mě několik věcí. Za prvé, když jsme se pouštěli do té analýzy, tak takové ty informace, které putovaly ve veřejném prostoru, byly ve stylu devadesát procent věcí je zproštěno, co se týče zastupitelů je nadměrná kriminalizace zastupitelů a volených funkcionářů obecně a je nutné, aby státní zastupitelství k tomu nepřistupovalo s takovou vervou a tak dále. Takže já jsem byl zvědav na to, jakým způsobem skutečně to dopadne sám za sebe. Je to i určitá firma kontroly do státního zastupitelství, což je vždycky dobře, takže mě překvapila jedna věc, za prvé, že se jedná o 0,03 % všech věcí za to období. Jen pro ilustraci za to období pěti let jsme měli v trestním řízení více jak milion tři sta tisíc věcí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tady to bylo zhruba 450 případů.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
438 případů. To znamená, to je skutečně velice zanedbatelné. Z těch 438 případů je ještě další věc, zhruba 85 % věcí bylo takzvaně odloženo, to znamená, nešlo do stíhání vůbec. To je další, ale to svědčí mimochodem o tom, že v trestním řízení v tomhle tom případě konkrétně policie a státní zastupitelství jsou dle mého názoru schopny velice dobře odfiltrovat to, věci, kde není podezření z trestné činnosti, tedy to je další. A poslední věc, z těch věcí, které šly k soudu, což bylo méně než 15 %, poněvadž něco se vyřídilo ještě jinak, tak nominálně řekněme, to bylo 49 věcí, tak tam ano, tam nám vychází, že jsme byli úspěšní z necelých 50 % věcí, co se týče odsouzení, dá se říci, že v 38 % věcí bylo došlo ke zproštění těch obviněných a ve zbytku ta věc byla vyřízena jinak, to znamená, podmíněné zastavení trestního stíhání, postoupení na přestupek a tak dále.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já vám do toho vstoupím. Já bych se vrátila k těm trestním oznámeném, které občané dávají na své komunální politiky, protože z vaší statistiky vyplývá, že 76 % případů bylo zahájeno právě proto, že na ně na komunální politiky bylo podáno trestní oznámení. Přes 80 % z těchto případů bylo odloženo. To znamená, že nakonec to nevedlo k dalším stádiím trestního řízení, proto se ptám, jestli vás překvapilo tohle to číslo, které působí jako velmi vysoké.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
To mě překvapilo, to mě skutečně překvapilo a vy hovoříte o občanech, ale my si musíme uvědomit a na to analýzu nemáme rozlišeno, do jaké míry to podávali občané těch obcí nebo jiné občané a do jaké míry u nich by to podávali třeba bývalí zastupitelé nebo komunální politici, když to tak řeknu, to znamená, takový ten český, řekněme, taková ta česká libůstka v tom stěžovat si na věci to je jedna věc, ale zároveň jakoby v uvozovkách si tímto způsobem vyřizovat trošku i své politické účty. Ale to je na to, aby se skutečně zamysleli komunální politici, co jako prostě, jakým způsobem přistupují k tomu.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A když bych se zeptala na přístup státního zastupitelství, jestli třeba v některých případech tato udání nelze posuzovat například jako křivé obvinění?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Tam, kde by to bylo skutečně tak, tak státní zastupitelství postupuje tím způsobem, že zahájí úkony trestního řízení. Nicméně obecně z té zkušenosti, kterou máme, tak ta podání jsou napsána tak, že je popsána někde nějaká situace, která mohla být nebo měla být a nelze tam zpravidla dokonce není ani uvedeno, na koho je podáváno to trestní oznámení, to je takzvané obecné, proti neznámému pachateli.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A bývají anonymní ta trestní oznámení?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Jak kdy. Někdy je to podepsané dost často a u těch anonymních podání, popravdě řečeno, my se jimi zabýváme, pokud mají nějakou relevanci, pokud tam obsahují informace o tom, že skutečně, které mohou vést k dokázání, že mohl být spáchán trestný čin. Takže já nemám tady tu statistiku, jaká část je anonymní, jaká část byla podepsána. Já se spíše myslím, že většina byla podepsaná u těch podání trestních oznámení. Ale je to o tom, aby si skutečně každý sáhl do svého svědomí, jakým způsobem nakládá s takovou věcí jako je trestní oznámení.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale zkrátka z vašeho pohledu nějaké právní nástroje k tomu, jak omezit politický boj formou kriminalizace svých politických soupeřů. Takový nástroj není.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
To asi dost dobře nejde. Já se bojím, že ne, poněvadž kdybychom došli k tomu třeba, že bychom, já nevím, to je skutečně sci-fi, dávali poplatek za každé trestní oznámení, tak omezíte přístup vlastně k justici, ke spravedlnosti, těm občanům to nejde. Já bych byl zásadně proti tady tomu, poněvadž jestli se podíváme na kazuistiku, kterou jsme si z toho také vzali z těch odsouzených případů, tak je nutné si uvědomit, že tam došlo k odsouzení třeba starostů, kteří si vzali peníze z kasy, nebo kteří prostě upravili zápis ze zastupitelstva tak, aby jim byly vyplaceny nějaké peníze na základě smlouvy a nešlo o stokoruny, tisícikoruny. Byly to milionové částky. A tam je nutné zase vědět, čí jsou to ty peníze. To jsou naše peníze, to jsou peníze daňových poplatníků, to znamená, jestliže my proti tomuto bojujeme, jestliže stíháme tuto trestnou činnost, tak vlastně chráníme peníze daňových poplatníků, chráníme peníze, které mohou být investovány v té obci a nemají skončit prostě v soukromých kapsách.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A když bych ještě přešla k tomu finále, vy jste hovořil o tom, že 49 případů nikoliv procent. Ale jednotek případů skončilo před soudem a z toho polovina obžalovaných byla odsouzena, není ale tohle to číslo vlastně špatné nebo prohra pro státní zástupce, protože z vaší výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství vyplývá, že zproštěno je v průměru 5 % případů. V tomto případě to vypadá na 50 % případů, respektive oněch 38, o kterých jste hovořil, tak jestli to není špatný výsledek, jestli tady není nadprůměrně vysoký počet zbytečně obžalovaných.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Víte, máme jeden problém. Bavíme se o čísle 49. Což je ze statistického hlediska hrozně malé číslo na to, abychom z toho odvodili něco relevantního. Z těch 49 případů, které byly.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale podle starostů jsou to vážné případy, silné příběhy za každým tím příběhem.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Ale víte, upřímně, paní redaktorko, já odmítám dělit občany této země na starosty, zastupitele a politiky a na uvozovkách ostatní lidi, jestli to někdo takto chce dělit, tak ať dá imunitu zastupitelům.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já teď dělím těch 5 % úspěšnosti a 50 % úspěšnosti.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já vím, já jenom to chci dokončit. A mně skutečně z tohoto pohledu nezajímá, jestli je něco starosta, jestli je někdo zastupitel, jestli je něco, řeknu, dělník nebo jestli je někdo lékař, poněvadž máme rovný přístup v té justici. Ta spravedlnost musí měřit všem stejně, takže to si musíme uvědomit, ale nechci to snižovat. Trestní stíhání je zásah do osudu každého obviněného, každého skutečně. Já to nezlehčuji, jenom chci dodržet ten rovný přístup justice tady k těmto věcem.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
S plným respektem přístupu k rovnému přístupu justice samozřejmě, tak se nabízí ale otázka, zda státní zástupci v citlivých věcech, které se dotýkají politiky, nechtějí věc raději poslat k soudu a pak sledujeme to, že úspěšnost je 50 % takové podezření vy nemáte z těch čísel.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Proti tomu asi stojí to číslo 85 % věcí, které jsou odložené. To je 300 věcí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Když bych se vrátila nebo když bych vzala teď na pořad už zmíněno zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2017, tak mě tam zaujalo několik pasáží, které jsem si vybrala, ale ta hlavní byla, pasáž, kde upozorňujete na narůstající objem kriminality v kyberprostoru. Když to hodně zjednoduším, tak narážíte na narůstající počet nenávistných příspěvků v diskusích na nejrůznějších sociálních sítích a na internetu obecně. Jak velký to je podle vás problém?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já to považuji za extrémní problém této společnosti, ale nejenu nás v České republice, je to všude na světě. Považuji to za ten problém, že společnost lidé jakoby měli pocit, že internet tak jak je k němu velice snadný přístup, jak je dostupný všude, dneska v mobilu, kdekoliv je wifina a tak dále, tak mohou si přečíst novinky, podívat se na videa, stáhnout si hudbu, když to tak řeknu, tak se mohou také úplně vyjadřovat svobodně na internetu. Ano, ta svoboda vyjadřování tam je, ale má své meze a ty meze jsou právě nastaveny určitými principy na základě kterých ta naše společnost funguje. To znamená, není možné, aby se někdo skutečně vyjadřoval rasisticky, nenávistně vůči skupině obyvatel některým. Není možné, aby někdo se zastal, když to tak řeknu, migrantů a vzápětí prostě pod ten článek, který tam je přišlo desítky komentářů nenávistné povahy, které ho posílají někam, když to tak řeknu, do Afriky, v lepším případě spíše do horoucích pekel nebo mu vyhrožují smrtí. To si musíme uvědomit, že každý tento výrok za prvé bychom si ho měli porovnat se svými svědomím, morálkou a když už ani tyto dva faktory nezaberou, tak bychom si ho měli porovnat s tím, zda to není trestné. Ale to už je skutečně ta poslední rovina, ta nejhrubší.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ono skutečně takových případů přibývá a všímá si jich veřejnost napříč nejrůznějšími tématy. Z poslední doby to byla kauza rasistických příspěvků pod fotografií prvňáčků z teplické základní školy. Já sama jsem měla nedávno ve studiu jako hosta senátorku Elišku Wagnerovou, které chodily výhrůžky, dokonce i smrtí kvůli jejím postojům a názorům kvůli tomu, když se zastala brněnského kontroverzního divadelního představení. Jak těžké nebo dokáží tohle to orgány činné v trestním řízení stíhat nebo nějakým způsobem se s tím vypořádat, i když jste mluvil o tom, že je to až krajní varianta, tak přesto.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
V obecné rovině si myslím, že bychom to dokázat měli. Poněvadž popravdě řečeno, bavíme-li se o kriminalitě v kyberprostoru, což toto kriminalita je, tak toto je bych řekl, taková poměrně nejsnadněji dokazatelná trestná činnost. Je to o tom, že vždycky není problém najít za prvé tedy důkaz, to znamená, to samotné vyjádření, problém, který nastává je vždycky mezi klávesnicí počítače a tou židlí, když to tak přeženu. To znamená. Musíte dokázat, že ten, kdy ten počítač má někdo doma, že na tom seděla tedy konkrétní osoba, poněvadž vždycky posuzujeme konkrétní trestní odpovědnost. Ale popravdě řečeno, se domnívám, že trošku jsme orgány činné v trestním řízení podcenili tuto situaci a to je mimochodem důvod, proč já už rok a půl v podstatě urguji státní zástupce, aby se podívali na tento typ trestné činnosti a podívám-li se na statistiku trestné činnosti obecně, která nám meziročně klesá pravidelně klesá posledních pět let, šest let možná už, tak si myslím, že možná by byl čas na to, aby policejní orgány, aby policisté si sedli k počítačům a tam si prostě některé věci vyhodnotily a začaly tyto věci stíhat. A ne čekat na to, až nám přijde v tomto případě nějaké trestní oznámení.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A za jak dlouho se takového prvního případu dočkáme, protože například, když se řešila otázka velké agresivity na silnicích pirátů silnic, tak nepochybně pomohly exemplární případy, které byly vedeny s těmi prvními pachateli, rozsudky v těchto kauzách. Tak kdy se dočkáme toho, že i v této oblasti trestní činnosti uvidíme nějaký posun.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Některé kauzy už jsou odsouzené dokonce. Tady na Praze 1 už je odsouzená jedna kauza nějakého politika, který se vyjadřoval velice nevhodně k určitému etniku, takže tam došlo k odsouzení. Nečekejme, prosím vás, v těchto věcech nějaké radikální tresty, je to verbální, že jo, trestný čin a to znamená, tam podle mého názoru skutečně i podmíněný trest odnětí svobody stačí, postačuje. Já tam nevolám o žádné krvi, když to tak řeknu. Pro mě ideálně trestně by tady byly asi peněžité tresty, poněvadž to jsou věci, které tak trošku ten člověk pocítí vždycky, ale rovnou říkám a to beru, já jsem si z toho udělal teďka v poslední právě jak jsme psali tu zprávu o činnosti, tak jsem si z toho udělal takové pro sebe poučení. Musíme dbát víceméně medializaci těch úspěšných věcí v tomto. To znamená, ano, je to věc, kterou opět budu komunikovat se státními zástupci a budeme prostě ty jednotlivé věci více komunikovat. Poprosím jen média, aby tomu věnovali pozornost, poněvadž popravdě řečeno často se stává, že to, co táhne média, je neúspěch. Někde neúspěch orgánů v trestním řízení, tam jsme zralí na ukřižování a tam, kde dospějeme úspěšně k něčemu, k nějakému výsledku, tak úplně ta mediální pozornost tam není.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Vidíte, my jsme spolu o tom teď hovořili. Stále posloucháte odpovědi nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v dnešních dvaceti mi minutách Radiožurnálu. Jak vnímáte debatu, která se rozběhla v posledních dnech o chystané změně zákona o svobodném přístupu k informacím, která podle některých zásadně ztíží veřejnosti přístup k informacím z trestních řízení. Bude to skutečně tak, že některé informace by podle té novely byly nedostupné proti dnešku?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já si to nemyslím. Já si to nemyslím, o té novele vím, nicméně upozorňuji na jednu věc. Máme dva zákony, které nám upraví přístup k informacím, jedno je právě ta 106, to je ten zákon o svobodném přístupu k informacím a druhý je trestní řád, který nám vymezuje, o čem můžeme informovat veřejnost. Když se podíváme do § 8 a následujících trestního řádu, tak zjistíme, že už v současné době ten trestní řád je velice restriktivní, velice restriktivní v poskytování informací z takzvaného přípravného řízení, což znamená, zřízení, které není veřejné. Teprve řízení před soudem je veřejné a tady se musíme zamyslet nad tím, jaký máme proces u nás. To právo na spravedlivý proces vrcholí v řízení před soudem, když se podíváme na všechny lhůty, tak třeba třetina lhůty připadne na přípravné řízení, dvě třetiny na řízení před soudem.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Když bych se, pardon, zeptala konkrétněji, například rozhodnutí o vazbě, které někdy v tuto chvíli orgány činné v trestním řízení vydávají na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, někdy ne. Podle té novely by ale pravděpodobně takové rozhodnutí vydáváno být nemělo, je to tak?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já to řeknu jinak. Já nesouhlasím v současné době, aby třeba rozhodnutí soudu o vazbě bylo veřejně přístupné nebo aby bylo sdělováno veřejnosti.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale tahle novela by to pojistila a už by to nebylo veřejně přístupné.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Ale je to rozhodnutí z přípravného řízení a tam já jsem zásadně proti tomu, aby s skutečně informovalo. Trestní řád to řeší v dnešní době poměrně velice jasně. Říká, že tam kde je veřejný zájem, tam se informuje, to znamená, je to vždycky na zvážení toho dozorového státního zástupce anebo policejního orgánu, anebo soudce, aby informoval.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A když říkáme na jedné straně, že k žádné změně nedojde, tak ale je jasné, že k nějaké změně tedy dojde, protože by bylo explicitně řečeno, že tato forma rozhodnutí by už veřejná na základě zákona číslo 106 nebyla.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já se domnívám, že spíše by to bylo tak, že by orgány činné v trestním řízení informovaly, že tam kdyby byl veřejný zájem, že proběhlo nějaké úkony trestního řízení a že tolik a tolik osob bylo rozhodnuto o jejich vazbě. Jedna věc. Novináři by asi začali pátrat nějakým způsobem, kdo to je. A popravdě řečeno, já bych se velice rád někdy dočkal okamžiku, že by se novináři nedopátrali ničeho v tomto směru, žádných jmen. Já vím, že kroutíte hlavou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tak toho doufám, že se nedočkám.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Ale víte proč, protože tam platí jedna zásada, presumpce neviny. A to trestní řízení je skutečně to přípravné trestní řízení se nazývá od toho přípravné, protože je to fakt jen příprava. A důkazy se hodnotí až v řízení před soudem. Tam je to těžiště trestního řízení, takže tam potom nechť mohou být ta média, ale to přípravné řízení, bavili jsme se na začátku o tom, jste říkala sama, jaký je to zásah do práv občana, když se zahájí trestní stíhání starostů, zastupitelů a tak dále, jakéhokoliv občana. Tak jim dopřejme tu možnost, ať to přípravné řízení, ať z toho ty informace nejsou venku, ať se to s prominutím neví, když to tak řeknu, ať to hodnotíme až podle výsledku hlavního líčení.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Nám jde většinou o osoby veřejně činné. Ale já bych se vás ráda ještě jednou zeptala krátce na jedno téma a to je novela trestního řádu, která umožňuje nebo říká, že trestní stíhání lze v určitých případech zastavit nebo přerušit, pokud u někoho duševní choroba, která nastala až po spáchání trestného činu, trvale znemožňuje chápat smysl řízení. Unie státních zástupců už varovala, že přibylo případů, kdy je to zneužíváno, je to zneužíváno, je to skutečně něco, co je problém?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Jsou to první vlaštovky s prominutím, které jsou ve vývoji, to ustanovení cílilo na úplně jinou skupinu věcí, kde skutečně docházelo k tomu, nebylo to časté, že ten pachatel, že tam došlo ke změně jeho psychické řekněme, osobnosti a potom jsme měli kauzu otevřenou léta. V současné době uvidíme, jakým způsobem se k tomu praxe postaví. Já bych byl velice rád, kdybychom k tomu byli restriktivní. Bude záviset přirozeně na znaleckých posudcích, jestli s tím nějaký obviněný přijde. Nedokážu vám v současné době říct, ale jsme spíše na začátku, na startovní čáře, kdy se ty případy začínají objevovat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A také se objevily spekulace, že by právě tohoto institutu mohl využít bývalý středočeský hejtman David Rath, který už několik let velmi úspěšně proplouvá svým procesem a využívá různých skulin v procesních pravidlech. Umíte si představit, že by zrovna on v tomto případě toho institutu využil?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Já se nechci tady k tomu vůbec vyjadřovat, poněvadž já nevím, v jakém se nachází psychickém stavu pan obviněný Rath. A z tohoto hlediska já nechci vůbec předjímat, jaké on udělá učiní další kroky, nebo co se bude řešit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Děkuji. Takových bylo dnešních dvacet minut Radiožurnálu s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Díky za návštěvu.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
Děkuji, na shledanou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.