Radiožurnál: Rozhovor se senátorkou Eliškou Wagnerovou ze Strany zelených

Petr DUDEK, moderátor:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je senátorka za Stranu zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Zdravím vás, do přenosového vozu Českého rozhlasu.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Dobrý den.

Petr DUDEK, moderátor:
Než se dostaneme k otázce uprchlíků paní senátorko, rád bych se zastavil u případu levicového aktivisty, který si říká Tomáš Zelený. Tomu hrozí pokuta 8 tisíc korun, za to, že na svém blogu a v časopise Nový Prostor zesměšňoval policisty s Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Bývalému řediteli útvaru Robertu Šlachtovi například říkal “ ušatý traktorista“. Policisty, kteří ho vyšetřovali zdravil slovy:“Zdar útvare.“ a podobně. Je to podle vás odpovídající trest, 8 tisíc za slovní zesměšňování policistů?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Pane redaktore já o tom případu mnoho nevím, ale ta pokuta je zřejmě nějaká procesní sankce. Víte to není prostě pokuta za nějaký delikt správní nebo podobně. Ale je to prostě procesní pokuta. Ne.., neznám ten případ dokonale, ale rozhodně jestli, tedy jako to byla pokuta za nějaké pohrdavé podání nebo já nevím. No, mě připadá, mě připadá ta pokuta zbytečná, zbytečná, protože prostě státní orgán v tomto případě, já nevím komu to bylo adresováno, asi policii tedy. Tak musí něco unést. Víte to je, to je prostě, jednak, to judikují soudy a zejména ústavní soud, že tedy ti, ti veřejní činitelé respektive úřední osoby, že musí prostě snést víc než, musí snést normální občan. To za prvé, a za druhé. Víte oni tím vlastně prokazují svojí slabost, že pro.., prokazují, že jsou napadnutelní takovýmto verbálním, možná trochu infantilním útokem, že se cítí dotčeni. A to prostě nevypovídá o jejich síle, kterou by jistě měli disponovat, a měli by mít.

Petr DUDEK, moderátor:
Takže by měli být trochu nad věcí?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Měli by být nad věcí. Ano.

Petr DUDEK, moderátor:
Například. Například ten bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta se proti tomu Zelenému brání tím, že on neřídil traktor ale kombajn. To asi není úplně vhodná reakce.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No tak, to rozhodně není vhodná reakce. To je malichernost. A ta prostě do takovýhle věcí nepatří.

Petr DUDEK, moderátor:
Ale na druhou stranu státní zástupce Václav Richter, který má ten případ na starosti upozorňuje, že žijeme v právním státě a policie se musí respektovat. Nemyslíte že vtipkování na účet policie ohrožuje právní stát.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Já si to nemyslím. Podívejte se policie se, jaksi, o ní vtipkovalo vždy. Koneckonců to známe ze Švejka, a známe to, známe to z různý, historie. Mnohokrát já nevím Karel Havlíček, teda třeba že, jak ten si dělal tedy šoufky z policistů a tak dál, a tak dál. No a, tehdy, kdysi to bylo vykládáno jako slabost mocnářství že jo. A dneska vlastně se k tomu máme vracet? No to si nemyslím, že je správně. Já si vzpomínám na jednoho takového vyšetřovatele. Hluboko před listopadem, který dělal tedy obecnou kriminalitu, a zejména tedy závažnou kriminalitu násilnou. A ten se pyšnil, protože jak jednou mě to vykládal. Pyšnil tím, že nikdy prostě neměl, nevyvolal žádné řízení, protože by snad měl být právě verbálně napaden. No proč? Se tím pyšnil. Jednak teda dokázal s těmi lidmi jednat. A jednak, no prostě nastolil atmosféru, ve které se i ten druhý přizpůsobí tónu, který udává on. A to si myslím, že je žádoucí i u našich policistů. Aby nastolovali atmosféru, ve které si lidé skutečně toto, jaksi z důvodů toho, že se k nim ta druhá strana chová, nějak nedovolí, protože by jim v tom bude bránit jakýsi vnitřní stud no.

Petr DUDEK, moderátor:
Když už jsme začali mluvit o Robertu Šlachtovi a policii. Tak z jiného hlediska. Zítra pokračuje dalším jednáním součinnost parlamentní vyšetřovací komise pro reorganizaci policie. Já připomínán, že ta reorganizace našla řadu kritiků z řad politiků i odborníků. Jaký dojem udělala na vás? Ta reorganizace, se kterou přišlo policejní prezidium na začátku léta.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No neudělala na mě dobrý dojem. Neudělala na mě dobrý dojem z toho důvodu, že působilo to uspěchaně. A taková jakási zarytost, zaťatost ve vztahu k té rychlosti. Byla cítit jak z ministra vnitra, tak tedy z toho policejního prezidenta, což samo o sobě pak právě navodilo atmosféru podezírání a tak dále. Takže to , to bylo prostě špatně navíc, pak se přidalo právě to, že nebyli slyšeni ti, kteří jistě být slyšeni měli, neboť i jich se ta reforma dotkne. To znamená tedy zejména státní zástupci.

Petr DUDEK, moderátor:
A není podivné, že ta parlamentní vyše.., že ta policejní reorganizace se spustí i když ji odsuzuje ministr spravedlnosti a klíčový státní zástupci mají výhrady. Stejně se rozjede.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No je to podivné, je to podivné no. Ovšem přijít tomu na kloub proč to tak je. To víte to já nemám k tomu prostředky, ani oprávnění abych vlastně podnikala nějaké vyšetřování. Ale v každém případě to není dobré, protože to prostě jenom prohlubuje tu atmosféru nedůvěry, právě v policii, v ministra vnitra a v tyto osoby.

Petr DUDEK, moderátor:
A máte za to, že tomu přijde na kloub ta parlamentní vyšetřovací komise?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No, já nevím, tak zatím nikdy na nic moc tedy parlamentní vyšetřovací komise nepřišly jo. Těžko říct. Já je nechci zase z druhé strany podceňovat. Třeba tentokrát budou mít šťastnější období a něco objeví. Já nevím, já nevím, opravdu to, já v ní nejsem, tudíž teda nemohu, nemohu to hodnotit.

Petr DUDEK, moderátor:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je bývalá ústavní soudkyně a senátorka za Stranu zelených Eliška Wagnerová. Vy jste na svůj facebookový profil napsala, cituji: „Pokud prezident, jakož i ministr financí tvrdí, že nemusíme přijímat žádné uprchlíky, pohybují se za hranou ústavy.“ konec citátu. Mohla by jste vysvětlit v čem se podle vás prezident a vicepremiér svým názorem protiví ústavě.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No, tak já jsem tam dál pokračovala, že jo, a právě jsem to vysvětlovala. A vysvětlovala jsem,že naše ústava hned v článku prvém a v odstavci druhém říká, že Česká republika se zavazuje, že bude respektovat mezinárodní právo. Samozřejmě,že nemusíme přijímat všechny uprchlíky. Nemusíme přijímat nelegální uprchlíky, ale ti uprchlíci, kteří jaksi jsou schopni dosáhnout na status azylový. Tak ty prostě přijmout musíme, protože nás k tomu zavazují, zavazují mezinárodní smlouvy. A mám na mysli zejména tedy tu Ženevskou konvenci z roku já nevím 51, respektive pak na ní navazoval protokol z roku tuším 67. Tak tam jsme se zavázali, že určité případy, které budou vykazovat ty charakteristiky, které jsou v těchto smlouvách uvedeny. Prostě budeme přijímat.

Petr DUDEK, moderátor:
Nemohli by o tom, jestli Česká republika, bude nebo nebude přijímat uprchlíky rozhodovat zákonodárci. To by bylo také proti ústavě?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No to by samozřejmě kolidovalo právě s touto s mezinárodní smlouvou. A pak by teda zákonodárce si počínal v rozporu, s tím článkem prvním, odstavcem druhým ústavy.

Petr DUDEK, moderátor:
Není možné namítnout, že otázka migrace je opravdu tak závažná, že by poslanci a senátoři prostě do toho měli mluvit a měli by to řešit zvláštním zákonem?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Hm, víte jako já si nejsem jistá, že zákon je odpovědí na tuto složitou dobu, na tuto složitou otázku. To určitě není. Navíc tedy ten problém není čistě český problém. Je to problém vlastně celoevropský. Jinými slovy já se domnívám, že je třeba tu věc řešit, tu záležitost. Ve spolupráci prostě s ostatními státy Evropské unie. Já jsem od počátku tvrdila, a tvrdím to stále, že to právo azylové, tak jak tedy má být vykládáno a tak dál. By se mělo ujednotit ve všech členských státech. A nejlépe tím, že by byli vytvářeny jakési tribunály soudcovské, v nichž by zasedli soudci z různých tedy členských států Evropské unie. Takové smíšené tribunály, které by byly situovány někde tam dole v těch místech, kudy ti uprchlíci přicházejí. Možná ještě lépe kdyby to šlo, tedy v těch zemích hraničních. Přes které jdou z těch svých území a tak dál. A tam, že by se rozhodovalo. Já vím, že to je těžká otázka, protože by se museli změnit i domácí předpisy. Muselo by se na to reagovat právě v evropském právu a tak dál, a tak dál, ale jinak to prostě nevidím, protože jestli každý v Evropě bude hrát jenom na tom svém písečku, bez ohledu na to co dělá soused. Bude mu to lhostejné, tak se nikam nedostaneme.

Petr DUDEK, moderátor:
Ale jiní zákonodárci, když dovolíte paní senátorko, čeští zákonodárci si myslí něco jiného. Například poslanec z hnutí Ano Zdeněk Soukup, by rád usměrnil kroky premiéra Sobotky na mezinárodním poli tím, že mu ve věci naší ochoty nebo neochoty přijímat migranty. Dá parlament jasný mandát, a bude očekávat, že se jím premiér bude řídit. Ve…,ve..,vedete mezi zákonodárci nějakou debatu o tom, jak by jste se měli v této věci chovat.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No tak, ta debata se vede obvykle v souvislosti právě s různými evropskými tisky, respektive v souvislosti s tím, když premiér kupříkladu přijde do senátu osvětlovat své kroky, které činil v Bruselu nebo bude činit v Bruselu. Senátoři mu svůj názor říkají. No ale zase ta konstrukce naší ústavy je taková, že je to exekutiva, která nakonec rozhoduje. Ona musí vyslyšet zákonodárce, ale zároveň je nemusí vyslyšet tedy nebo může oslyšet tedy tak.

Petr DUDEK, moderátor:
Ještě se vraťme k vicepremiérovi a šéfovi hnutí Ano Andreji Babišovi. Ten řekl, že by Česká republika měla odmítnout rozhodnutí o kvótách. Myslím kvóty na uprchlíky. Podle kterého by Česká republika měla přijmout asi 2700 lidí. Toto rozhodnutí připomínám prošlo v Evropské uniii podle Lisabonské smlouvy kvalifikovanou, většinou, proti vůli České republiky. Nemá Andrej Babiš pravdu? Neměl by o tom, kdo vstoupí na území nějakého státu rozhodovat v poslední instanci, ten samý stát.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Podívejte se, to je, tohle to je pořád dokola. My si prostě buď budeme důvěřovat v rámci té Evropské unie. To znamená, že musíme k tomu vytvořit ale ty mechanismy, a to je to, o čem jsem hovořila před tím, že bychom to měli rozhodovat jaksi společně. O tom kdo je, tedy uprchlík, a kdo není uprchlík,jo. A nebo, nebo to budeme dělat každý sám, a budeme tedy trvat na té idey, tedy toho 19. a počátku 20. století o jakýmsi izolacionalizmu národního státu, ale potom prostě jsme se pohybujeme absolutně mimo, ten projekt Evropské unie. Jo takže to je. Samozřejmě, že my nemusíme pustit na své území někoho, kdo by představoval bezpečnostní riziko. To je pochopitelné. Ale to se musí prověřovat, a měly by to prověřovat všechny ty zpravodajské služby evropské. Měli by si předávat informace intenzivně. A pokud jde o rozhodování je o jednom každém uprchlíkovi, a jeho posuzování bezpečnostní, tak by se na tom také měly podílet ony všechny služby. Tak aby koneckonců víc hlav, víc ví. Je to, bylo by to i bych řekla důkladnější prošetření, než když bys..chom se spoléhali jenom na to, že eventuelně bude to, budou to prošetřovat jenom naše zpravodajské služby.

Petr DUDEK, moderátor:
Já bych nabídl ještě trochu jiné hledisko. Mluvila jste o tom, že to je otázka evropská, ale i v Evropě na různých místech vidíme znepokojení mezi obyvatelstvem z přicházejících migrantů. Připomeňme třeba že, před několika dny úřady ve francouzském Cannes zakázaly nošení islámských plavek, kterým se říká burkiny, a které zakrývají všechno kromě obličeje. A starosta Cannes řekl, že burkiny by mohly vytvořit hrozbu narušení veřejného pořádku. Jak se na to díváte jako právnička? Můžou plavky narušit veřejný pořádek?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No tak, jistě, že jsou typy plavek, které tedy, bohužel jsou způsobilé, možná v očích někoho narušovat, narušovat veřejný pořádek. Jako když jsou zejména příliš odhalené.

Petr DUDEK, moderátor:
Tohle je, ale pravý opak.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Tohle to je pravý opak.

Petr DUDEK, moderátor:
To jsou naprosto zahalující plavky.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Tak přesně tak no. Přesně tak. No tak to je potom tedy spíš takový zásah do toho kulturního vzorce, který panuje tam či onam, a, to je to je velmi, velmi složitá otázka. Opravdu velmi velmi složitá. Já myslím že bavit se o plavkách je teda téměř, až bych řekla nesmyslné jo. To jsou jiné otázky, ale znovu opakuji. Znovu opakuji samozřejmě já chápu obavy evropského obyvatelstva všude v Evropě, protože to že se obávají případně čeští občané. Tak to je přirozené a zrovna tak i přirozené, že se obávají jiní, občané jiných států. To je,to je zcela normální. A teď je otázka jestli ta obava je ovšem odůvodněná nebo není odůvodněná. Je pravda, je pravda, že bohužel zejména ve Francii zatím ty hrozné skutky, které tedy tam byly spáchány. Tak byly zhusta spáchány tamními občany. To znamená lidmi, kteří se tam dokonce buď i narodili, a nebo tedy získali francouzské občanství. Ano Francie byla velmi otevřená k těm svým bývalým, bývalým koloniím atak dál. My jsme zůstali ušetřeni této koloniální minulosti, takže nás to dědictví zaplať pán buch netíží. Netíží nás ani to co tíží Německo, to znamená tedy to zvaní gastarbeitrů k nám, tak jako to bylo v Německu v souvislosti s tureckou populací. To je sice pravda, ale z druhé strany, víte, vyvolávat strach za každou cenu u nás, jako to si myslím, že dobré není. Tady je potřeba chladná hlava. Ono nakonec nikde to není dobré. Je prostě potřeba chladná hlava a opravdu soustředit se na to, že budeme přijímat jenom, ty lidi, kteří budou, budou bezpečnostně prověřeni.

Petr DUDEK, moderátor:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Paní senátorko když mluvíte o strachu a potřebě chladných hlav, tak mě napadá následující otázka. Prezident Miloš Zeman ale nejenom on, také šéf bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Roman Váňa z /ČSSD/, jeho kolegyně Jana Černochová z /ODS/a další. Podporují výzvu aby si naši občané jako obranu proti možnému teroristickému útoku pořídili zbraň. Zvýšilo by to naši bezpečnost kdybychom chodili ozbrojeni.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Nemyslím si, nemyslím si. Podívejte se víte, že i legálně držené zbraně mohou být někdy problém, což nám ukázala událost z toho Uherského Brodu jo. Takže, prostě zvyšovat množství zbraní mezi obyvatelstvem asi není ta správná cesta. To rozhodně ne. A vůbec prostě ne, ne já se domnívám, že to rozhodně není cesta. Toto cesta není. Tady musí dobře pracovat prostě bezpečnost samozřejmě, a tak dál. Ale není možné to předávat na hrb obyvatelstvu, aby uplatňovalo nějakou prostě sebeobranu. To, to, to je špatně.

Petr DUDEK, moderátor:
Zastánci toho ozbrojování říkají například, že například v Izraeli lidé chodí právě kvůli obavám z teroristických útoků, ozbrojeni docela běžně a zřejmě to funguje.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Izrael je specifický případ. To je, to je skutečně případ kde ovšem se ti lidé Izraelci naučili s tou hrozbou žít za ta mnohá desetiletí, kdy ta hrozba vlastně od samého vzniku státu Izrael, tedy fungovala. Tak se, tak se s tím naučili sžít. Pravda je, já teď neznám v současné době tedy poměry v Izraeli, ale byla to na druhé straně docela bezpečná země, a především ti lidé pociťovali jeden k druhému velikou, velikou sounáležitost že jo. To nelze říct tady u nás. O našich občanech. To je tady ty poměry jsou zde jiné, ale říkám, víte mnoho tady dělá tradice, která kultivuje to chování lidí, a vlastně jim ty hlavy chladí, protože ta zkušenost no. Která, že nevytahují kolt tedy okamžitě když jenom se někde něco šustne, ale opravdu až v okamžiku kdy, kdy tedy opravdu je ta hrozba přímá a přímo ohrožující.

Petr DUDEK, moderátor:
Když paní senátorko mluvíte o tradicích, tak mě napadá ještě alespoň jedna otázka. A tím se vracím zpátky do senátu konkrétně k místopředsedovi senátu Zdeňku Škromachovi z /ČSSD/který natočil takové video poselství a zveřejnil ho. Nevím jestli jste ho viděla.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Neviděla.

Petr DUDEK, moderátor:
On tam mimo jiné vyzývá k tomu, abychom se nevzdávali svých národních tradic, a vyzývá případné migranty aby se přizpůsobili našim tradicím a nebo si hledali jiné země. Vy jste ho neviděla, ale možná jste o něm slyšela. Měla by jste pro něco takového pochopení?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
No, tak, já nevím jaké tradice měl na mysli pan místopředseda Škromach?

Petr DUDEK, moderátor:
Říkal národní tradice.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Národní, no tak on pochází z toho Slovácka. Tam mají docela specifické tradice no, tak já nevím. To skoro si myslím, že těm se přizpůsobovat by bylo sice hezké, ale vy…, až příliš teda náročné. A jinak já teda nevím naše národní. Já bych nehovořila tedy o tradicích. Já bych hovořila spíš v tom, v této souvislosti o zák…,ho…, základních hodnotách našeho kulturního prostředí. Ty základní hodnoty jsou vepsány v naší ústavě. Je to především úcta a respekt k důstojnosti druhé osoby. A to je tedy ten základ jemuž se jistě musí přizpůsobit každý, kdo sem chce přijít a chce tady žít.

Petr DUDEK, moderátor:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla senátorka za Stranu zelených Eliška Wagnerová. Děkuju vám za váš čas a přeju příjemný zbytek dne.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Děkuji, na shledanou.

 

Zdroj: Radiožurnál, 17.8. 2016