Radiožurnál: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Vladimír KROC, moderátor:
Už několik desítek poslanců se podepsalo pod návrh přidat do ústavního zákona o bezpečnosti České republiky právo nabývat, držet a nosit zbraň. Změnu nedávno inicioval ministr vnitra, 1. místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který kvůli propagaci své myšlenky i natočil a na kanál YouTube umístil video nazvané bezpečná země nebo Divoký západ, kde zapózoval s puškou. Návrh našel zastánce mezi poslanci z ČSSD, ANO, ODS a KSČM. Jedním z poslanců, kteří se pod něj podepsali, je Martin Kolovratník z hnutí ANO. Dobrý večer.

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Přeji dobrý večer.

Vladimír KROC, moderátor:
A naše pozvání přijala také senátorka bez stranické příslušnosti a bývalá členka Ústavního soudu EliškaWagnerová. Dobrý večer.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá členka Ústavního soudu:
Dobrý večer.

Vladimír KROC, moderátor:
Pane Kolovratníku, co přesně se snažíte prosadit?

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Tak my se snažíme prosadit vlastně pojistku, není to konkrétní právo nebo možnost pro každého mít zbraň tak, jako bylo trochu s nadsázkou řečeno, jako někde na Divokém západě. Je to pouze ústavní právo nebo snaha zakotvit tuto možnost mít toto právo do zákona, který je nejvyšší, který je postaven nad všechny normy a nad všechny ostatní zákony. Já bych to možná i malinko volně, velmi volným srovnáním přirovnal k již definované Listině základních práv a svobod, která například říká, berme to, prosím, opravdu pouze jako volné přirovnání, která říká, zajišťuje svobodu projevu, říká, že každý z nás může někde mluvit nebo veřejně se vyjádřit, ale samozřejmě za dodržení jistých podmínek nesmí nikoho urazit, nesmí se dopustit na cti utrhání a tak dále. A stejně tak je myšlen tento návrh, tedy za pojistku, že každý může mít, podílet se na naší bezpečnosti, na bezpečnosti ochraně své, svého majetku, ale případně i svého okolí.

Vladimír KROC, moderátor:
Abychom si vyjasnili, co by se tedy mělo podle toho vašeho návrhu změnit oproti dosavadní legislativě.

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Tak změnit, měla by se právě posílit tato možnost mít, mít zbraně, respektive vlastnit je a ozbrojit se. A rozhodně tím hlavním důvodem, tou hlavní motivací, a buďme upřímní, je zhoršující se bezpečnostní situace tady v Evropě v našem okolí. Ještě jednou musím zopakovat, máme platné zákony, pro mě je ten příběh zajímavý i tím, že já si zrovna v těchto dnech dělám zbrojní průkaz, vybavuji si zbrojní průkaz, takže sám z první ruky vidím, že to opravdu není jednoduché, člověk musí složit zkoušky jak praktické, tak teoretické. A my říkáme, že při dodržení tohoto zákona, těchto podmínek, by každý právě měl mít právo tedy tu zbraň mít a držet. A budu upřímný, trochu se tím i bráníme, snaze Bruselu, respektive Evropské unie a Evropské legislativy, která víme, že začíná směřovat k tomu, aby občané, aby Evropa se odzbrojovala a aby mezi lidmi těch zbraní bylo málo. A to si myslíme, že je jednoznačně špatně, takže já mohu i otevřeně říci, ano, touto snahou o zakotvení pojistky právě do ústavy se chceme bránit tomu evropskému trendu.

Vladimír KROC, moderátor:
Paní senátorko Wagnerová, vy máte vůči tomuto podnětu zásadní výhrady, pokud vím, z čeho vycházejí?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá členka Ústavního soudu:
No, tak ano, já mám zásadní výhrady, a nejsem sama. Ona o tom jednala i senátní komise pro ústavu, která vlastně požádala ministra vnitra, aby dál se nepodílel na přípravách tohoto, tohoto zákona, protože je prostě absurdní, absurdní tedy toto, podívejte se, teď z toho, co řekl pan poslanec, vyplývá, že vlastně se má vytvořit nové základní právo, právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo, no, což je tedy něco, co je v Evropě zcela unikátní. Fakt, že je to v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky, nic nebrání tomu, že tedy ze své podstaty je třeba toto ustanovení považovat za garanci základního práva. A základní práva mají svůj jaksi modus operandi, který se poměrně liší od výkladu normálních zákonů, takže já se domnívám, pokud by snad k tomu mělo dojít, jako že jsem přesvědčena téměř, že k tomu nedojde, že by takovýto ústavní zákon byl přijat, no, tak to by zkomplikovalo život tedy opravdu mnohým českým, českým občanům, nemohu si pomoci.

Vladimír KROC, moderátor:
Promiňte, a v jakém smyslu zkomplikovalo?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá členka Ústavního soudu:
No, v jakém smyslu zkomplikovalo, podívejte se, vezměme si například, protože oni tam, jako co jsem o tom si přečetla, tak to ukazují poslanci na to, že tedy existuje, existuje v zákonu, který jsem teď jmenovala, jmenovala tedy to ustanovení o možnosti vyhlásit ten stav nouzový a nebo tedy případně prostě ty další tedy ještě intenzivnější stavy, ale ten nouzový stav je tedy poměrně jako takový nejbližší možný. A my víme, ten se vyhlašuje při, v případě živelných pohrom například, ekologických, průmyslových havárií a tak dál. No, tak to jsme tady měli povodně, v souvislosti s povodněmi celkem pravidelně se rabuje, jo, a teď tedy poslanci počítají s tím, že tady by se zapojovala tedy ozbrojená veřejnost do řešení pořádku na místě? Tak to tedy já opravdu těžce, těžce nesouhlasím. A první zastřelený nebo zraněný by byl tedy důvodem k tomu, že by opravdu snad veřejnost si uvědomila, pokud si to neuvědomuje už teď, ale já jsem přesvědčená, že většina veřejnosti si to uvědomuje, že tedy je to nonsens.

Vladimír KROC, moderátor:
Pane Kolovratníku, to, co považujete za přínos vašeho návrhu, tak podle vás převáží nad takovými námitkami nebo pochybnostmi?

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Jsem pevně přesvědčen o tom, že ano. A směrem k paní kolegyni, ve vší úctě musím říci, že, že trochu dochází k mýlce nebo možná i nepochopení z její strany. Já jsem teď slyšel o prvním zastřeleném člověku, nebo o jakési domobraně a podobně, tak tady chci připomenout, nic takového ten náš návrh změny ústavního zákona neříká, musím znovu zopakovat, my vůbec nechceme zvýšit počet zbraní mezi lidmi, ani nechceme zjednodušovat přístup k těm zbraním. To znamená, ta přísná pravidla nebo ta současná pravidla, která jsou přísná, tak ta by měla platit nadále. A to znamená, bude platit třeba i to, že pokud by ta zbraň byla použita mimo nutnou obranu nebo mimo nutnou nouzi, tak samozřejmě ten člověk by byl opět potrestán, ale já, když, nechci rozhodně strašit nebo nechci děsit posluchače, ale já prostě, když se dívám na ty současné nešťastné incidenty, ať je to Brusel, francouzské Nice, Paříž a tak dále, bohužel ta rizika jsou opravdu velmi velká…

Vladimír KROC, moderátor:
A vy vidíte aktuálně podstatné zvýšení nebezpečí u nás, myslím v naší zemi?

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
V tuto chvíli ho nevidím, ale my také nenavrhujeme změnu ústavního zákona, teď za týden nebo za měsíc, my ho navrhujeme v nějakém horizontu více… 1, 5, 10 let, takže díváme se i více do budoucna. A znovu opakuji, nechceme více zbraní mezi lidmi, nechceme, nechceme nějaké rozšíření počtu těch zbraní, ta pravidla by měla být stejná, ale chceme mít, ano, a to je pravda, ústavní pojistku v tom, že budeme mít právo ty zbraně mít nejen pro svojí obranu, ale i pro obranu celistvosti, bezpečnosti České republiky.

Vladimír KROC, moderátor:
Paní senátorko, podle vás není podložený ani tento argument případného zvýšeného ohrožení bezpečnosti naší země?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá členka Ústavního soudu:
Tak já se domnívám, že tady se hraje se strachem, s nepodloženým strachem z imigrace, a to je ohavnost v mých očích, to je, skutečně to je nezodpovědné, nezodpovědná hra, zcela nezodpovědná hra, která rozdmychává tedy a přiživuje ten strach, který je tady s některými kruhy už delší dobu živen, tak to skutečně odmítám tedy zcela a naprosto. A pak druhá věc. Podívejte se, ano, já samozřejmě chápu, že páni, dámy poslankyně a poslanci nechtějí rozšiřovat nějak tu stávající úpravu, možnosti žádat o tedy ten zbrojní průkaz a tak dál, ale víte, já to přirovnám, teďko je to sice velmi jaksi volné přirovnání, ale přesto, víte, když byla zavedena přímá volba prezidenta, tak se také neměnily jeho pravomoci a přesto prezident z tohoto důvodu, jenom z té přímé volby usuzoval, že si může dovolit víc. A já tvrdím, že bude-li přijato základní právo na to zabývat, nosit a používat tedy zbraň, takže to bude motivovat lidi, kteří dosud byli zdrženliví, že ji budou používat ochotněji, a to je cosi, co se mi velmi příčí.

Vladimír KROC, moderátor:
Pane Kolovratníku, vaše reakce?

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Bohužel, bohužel ani v tomto se nemůžeme shodnout. A zrovna přirovnání s výkonem funkce prezidenta Miloše Zemana, to si myslím, že je takový trošičku argumentační faul, nevěřím tomu, že by k tomu docházelo, nevěřím, že by se to mohlo stávat.

Vladimír KROC, moderátor:
Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník a senátorka, bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Děkuji vám, hezký večer, na shledanou.

Martin KOLOVRATNÍK, poslanec /ANO/:
Přeji hezký večer. Krásný víkend, na shledanou.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka; bývalá členka Ústavního soudu:
Na shledanou.

 

Zdroj: ČRo Radiožurnál, 10.2. 2017