Reportéři ČT: Tisíce za pokuty, které nejsou vaše

Marek WOLLNER, moderátor

——————–

Jak by se vám líbilo zaplatit zhruba 100 tisíc korun jako trest za to, že jste nic neprovedli? Přesně takhle dopadl Martin Koptiš z Prahy, kterému to nařídily soudy a peníze si teď z jeho účtu stahuje exekutor. Doplácí na sérii chyb státních úředníků, kteří špatně pracují, absurdně rozhodují a na svých selháních pak nespravedlivě trvají. Podívejte se na reportáž Michaela Fialy.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

O případu Martina Koptiše, pražského Dopravního podniku a soudů jsme poprvé vysílali loni v listopadu. Teď se k němu vracíme, protože letos vyvrcholil před odvolacími soudy. A to podobně paradoxně, jako se vyvíjí už skoro 20 let.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Spoustu času, nervů a zdraví mě to stálo a v podstatě za nic. Nebo dokonce za to, že jsem byl poškozen, tak jsem si za to ještě zaplatil.

 

Eliška WAGNEROVÁ, soudkyně Ústavního soudu ČR do 20. 3. 2012

——————–

Obecná idea spravedlnosti vylučuje, která je bezpochyby přítomna v ústavním řádu, v jeho přímo, bych řekla, základech, vylučuje, aby byl někdo trestán a penalizován vlastně za něco, co prostě nespáchal.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Pro pochopení příběhu se teď vraťme na začátek.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

V roce 93, tuším někdy na začátku léta, jsem byl okraden někde na Praze 2. Takže mi zmizely doklady, peněženka.

 

Martina LHOTÁKOVÁ, mluvčí Městského soudu v Praze

——————–

Pan Koptiš v roce 93, konkrétně 25. 6., hlásil policii ztrátu svého občanského průkazu.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Tehdy byl tedy Martin Koptiš poškozen poprvé.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Posléze byly ty doklady evidentně zneužívány k černým jízdám v městské hromadné dopravě zde v Praze.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Neznámého černého pasažéra, který se s ukradeným občanským průkazem v ruce vydával za Martina Koptiše, přistihli revizoři celkem desetkrát. Tehdy byl Martin Koptiš poškozen podruhé. Někdo páchal přestupky na jeho jméno.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Samozřejmě Dopravní podniky spuštily mašinérii a ke mně se to posléze dostalo prostřednictvím soudů.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

10 stejných případů cizích černých jízd, 10 stejných soudů. Přesto jen 5 z nich Martin Koptiš vyhrál a 5 prohrál. Je pětkrát pravomocně odsouzen za černé jízdy neznámého pachatele.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

V současnej době jsou na mě uvaleny exekuce, a to exekuce na účet, mám odstavenej účet, exekuce na byt a exekuce na pozemek.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Jak se to mohlo stát? Krátce poté, co panu Koptišovi ukradli občanku, se s rodinou přestěhoval o pár ulic dál v Praze 4. A zatím, jak už víme, pražští revizoři opakovaně chytali černého pasažéra, který se s ukradenou občankou vydával za Martina Koptiše. Dopravní podnik to dal k soudu a soud začal pana Koptiše shánět. Jenže na adrese, kde už dávno nebydlel.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Na té doručence, to je důkaz, že mi soud pro Prahu 7 ještě 18. 9. v roce 2000 doručoval na starou adresu, původní, kde už jsem 7 let nebydlel. Tady se to někde mohlo kupit, nějaký doručenky, a vracelo se jim to zpět. A přesto přese všechno mě soud pro Prahu 7 nebyl schopen nalézt na mé nové adrese mého řádného trvalého bydliště.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Připomeňme, že případů cizích černých jízd na jméno Martina Koptiše bylo 10. 4 řešil Obvodní soud pro Prahu 4. Ten pana Koptiše na nové adrese našel a předvolal si ho.

 

Michael KVĚT, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 4

——————–

Obvodní soud pro Prahu 4 vyhledal pana Koptiše tak, že jeho adresu zjišťoval na centrální evidenci obyvatelstva a zároveň na městské evidenci obyvatelstva. Na obě adresy souběžně bylo panu Koptišovi doručováno a 1 zásilku na 1 adrese pan Koptiš převzal.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Martin Koptiš dorazil k soudu a tam prokázal, že černým pasažérem nebyl. 4 případy cizích černých jízd na jeho jméno tím byly vyřízené. Soud v Praze 4 je zastavil a Dopravní podnik žalobu proti panu Koptišovi stáhl. Jenže soud pro Prahu 7, který soudil všechny ostatní případy, Martina Koptiše nenašel. Proč?

 

Ladislav HEJTMÁNEK, předseda Obvodního soudu pro Prahu 7

——————–

Chyba je v tom, že soud na, vycházel z údajů, které mu poskytla centrální evidence obyvatel.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

A v této státní evidenci byl mylný údaj. Martin Koptiš tu byl ještě několik let poté, co se přestěhoval, stále veden na staré adrese. Za centrální evidenci obyvatel zodpovídá ministerstvo vnitra.

 

Pavel NOVÁK, mluvčí Ministerstva vnitra ČR

——————–

Celý problém vznikl tak, že úředníci městské části Praha 4 neopravili tento údaj v centrální evidenci obyvatel, ale pouze ve své místní evidenci pro Prahu 4. A posléze prostě už tento údaj nebyl opraven.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Kdyby se soud v Praze 7 podíval ještě do městské evidence, stejně jako soud v Praze 4, správnou adresu pana Koptiše by zjistil. To ovšem tenhle soud neudělal.

 

Eliška WAGNEROVÁ, soudkyně Ústavního soudu ČR do 20. 3. 2012

——————–

Ale to není věc pana Koptiše. Pan Koptiš jistě platí daně, a platí je mimo jiné tedy i proto, aby tyto úřady státní mezi sebou řádně komunikovaly. A stát prostě se nesmí dopouštět chyb. A v tomto případě se evidentně dopustil chyby.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Čí je to zodpovědnost? Dá se zjistit jako, kdo v podstatě tam ty údaje měl vyměnit a nevyměnil?

 

Pavel NOVÁK, mluvčí Ministerstva vnitra ČR

——————–

Konkrétní zodpovědnost se dohledat nedá. V archivech nejsou vedena jména úředníků, kteří tyto změny prováděli.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Tehdy byl Martin Koptiš poškozen potřetí, chybou neznámých úředníků, kteří do státní databáze nezapsali jeho novou adresu. Soud pro Prahu 7, jak už jsme si řekli, se spokojil s tím, že na adrese, která je zapsaná v centrální evidenci obyvatel, se Martin Koptiš najít nedá.

 

Jan BROŽ, advokát, bývalý zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy

——————–

Obvodní soud pro Prahu 7 nedostatečným a nedůsledným způsobem zjišťoval bydliště, aktuální bydliště pana Koptiše pro to, aby zajistil jeho účast u jednání.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Soud pro Prahu 7 Martina Koptiše prohlásil za osobu neznámého pobytu a šestkrát ho v jeho nepřítomnosti odsoudil k zaplacení pokut a soudních výloh, jako by načerno jezdil on. Pan Koptiš se proti tomu nemohl bránit a prokázat, že černým pasažérem nebyl, protože nevěděl, že je souzen. Takže se neodvolal a rozsudky se staly pravomocnými a skončily exekucemi na veškerý jeho majetek. Když se o těchto rozsudcích dozvěděl dodatečně, začal se proti nim bránit. Všechna odvolání a žaloby se mu ale nepodařilo podat v příslušných lhůtách. Podle bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové jsou to ale formality, které nesmějí zakrýt podstatu případu.

 

Eliška WAGNEROVÁ, soudkyně Ústavního soudu ČR do 20. 3. 2012

——————–

Ten soudce, aby vydal spravedlivé rozhodnutí, tak to musí zohlednit a vyvodit z toho důsledky, a ty jsou, jak už jsem řekla, prostě musí ochránit základní právo vlastnit majetek pana Koptiše, na které se mu sápe tedy ten exekutor, mu do něj chce zasáhnout onou exekucí, když soudce ví, a to ví pozitivně už v tento okamžik, že pan Koptiš se nedopustil ničeho.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Přesto Martin Koptiš dosáhl jen toho, že soud zrušil jediný ze 6 nespravedlivých rozsudků. 5 odsouzení za cizí přestupky se Martin Koptiš nezbavil. Tehdy byl tedy poškozen počtvrté. Byl odsouzen za něco, co spáchal někdo jiný. A za dveřmi mu kvůli tomu, jak už víme, stál exekutor.

 

Eliška WAGNEROVÁ, soudkyně Ústavního soudu ČR do 20. 3. 2012

——————–

Porušováním práva na spravedlivý proces to dnes dospělo tak daleko, že je zasahováno tedy do vlastnického práva pana Koptiše naprosto neoprávněnou exekucí. To je nepřijatelné. To prostě opravdu je v kolizi tedy s dobrými mravy a jinak řečeno v kolizi s tou základní ideou spravedlnosti.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Tady příběh Martina Koptiše loni na podzim prozatím končil. Pokračoval letos.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Poté, co jsem obdržel 5 usnesení o exekuci, tak jedinou mojí obranou bylo podat na to odvolání.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Je 14. února 2012. U Městského soudu v Praze proběhne první z 5 soudů, před kterými se Martin Koptiš brání proti exekucím. Své odvolání postavil na tom, že soud pro Prahu 7 mu všechny písemnosti posílal na špatnou adresu, takže se pan Koptiš to, že ho Dopravní podnik žaluje jako domnělého černého pasažéra, vůbec nedozvěděl, a tak se proti žalobě a nakonec i rozsudku nemohl bránit. A proto je exekuce nespravedlivá.

 

Alena BLUMENSTEINOVÁ, právní zástupkyně Martina Koptiše

——————–

S ohledem na uvedené skutečnosti tedy žádáme, aby návrh na nařízení exekuce byl zamítnut a aby byla povinnému přiznaná náhrada nákladů řízení.

 

Radka ŠIMKOVÁ, předsedkyně senátu Městského soudu v Praze

——————–

Odvolací soud se v této věci usnesl takto. Usnesení soudu prvého stupně se mění tak, že se návrh na nařízení exekuce zamítá.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Soud tedy dal Martinu Koptišovi zapravdu a exekuci zastavil.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Boží mlýny melou, já myslím, že nakonec spravedlnost svým způsobem zvítězí a pravděpodobně celý tý exekuce budu zbavenej. Jo, to je jasná věc, aspoň dneška, že i posledních, i těch dalších 4 případy by měly dopadnout stejně, protože jsou identický.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Jenže nedopadly. Ještě 1 senát sice rozhodl stejně a exekuci proti Martinu Koptišovi zastavil také, další 3 senáty stejného Městského soudu v Praze ale rozhodly opačně. Potvrdily, že exekuce jsou v pořádku. A to proto, že existuje pravomocný rozsudek, podle kterého se Martinu Koptišovi peníze zabavit mají. Tento rozsudek je formálně v pořádku, a tím to končí, podle názoru těch soudců, kteří odvolání pana Koptiše zamítli.

 

Martina LHOTÁKOVÁ, mluvčí Městského soudu v Praze

——————–

Je potřeba tuto věc zevrubně podrobit právní analýze. Proto se touto věcí bude zabývat specializovaný senát, který má právě na starost takzvaně zevšeobecňovat a sjednocovat praxi alespoň u Městského soudu v Praze, tedy tu rozhodovací praxi. A případem pana Koptiše se budeme zabývat i na pravidelné poradě všech odvolacích civilních soudců, kde tento případ podrobně rozebereme a zaujmeme pravděpodobně poněkud obecnější a v zásadě doporučující stanovisko.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

Tedy doporučení pro soudce, jak podobné případy rozhodovat příště. Panu Koptišovi to už ale nepomůže. Za 3 cizí přestupky bude muset zaplatit.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Vlastně dojde ke stržení těch 3 prohranejch případů, takže 13, třikrát 13 tisíc 221 korun, a strhne si to exekutor pan Podkonický.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

3 prohrané exekuční případy tak pana Koptiše budou dohromady stát 40 tisíc korun.

 

Petra BÁČOVÁ, mluvčí Exekutorské komory ČR

——————–

Pokud soud rozhodl o tom, že exekuce má pokračovat, musí to exekutor respektovat, ačkoliv si může být vědom absurdnosti celé situace.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

A třikrát 13 tisíc korun, které si stahuje exekutor, nejsou jediné peníze, o které pan Koptiš přišel.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Musel jsem zaplatit advokátní kanceláři Brož, Sokol, Novák, což je právní zástupce žalobce, tedy Dopravních podniků, tak jsem musel zaplatit 43 tisíc 600 korun.

 

Michael FIALA, redaktor

——————–

To byly peníze, které musel zaplatit už loni, když neuspěl se žalobami na nesmyslnost rozsudků, podle kterých měl zaplatit za cizí přestupky. A teď, po neúspěšných odvoláních, tedy platí dalších 40 tisíc v exekuci. Takže suma sumárum Martin Koptiš musí zaplatit za nic, respektive za přestupky, které spáchal někdo jiný, dohromady přes 80 tisíc. Kromě toho se samozřejmě bude muset vyrovnat se svou právničkou.

 

Tereza KRÁSENSKÁ, mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy

——————–

Ten případ je vlastně z druhé poloviny 90. let, co mně se podařilo dohledat. Bývalé vedení Dopravního podniku v roce 2011 k tomu zaujalo takové stanovisko, že Dopravní podnik dodržel ty zákonné postupy a lhůty, ale že bohužel pan Koptiš doplatil na chyby státní správy. A podivujeme se nad tím, že vlastně chyby státní správy dokážou změnit tak zásadně život člověka.

 

Eliška WAGNEROVÁ, soudkyně Ústavního soudu ČR do 20. 3. 2012

——————–

Jeho případ, zejména když je potom medializován, tak utváří obraz o funkčnosti státu a jeho institucí ve veřejnosti. A ta veřejnost si potom na těchto případech uvědomuje nebo hodnotí kvalitu toho státu a zvažuje míru svého ztotožnění se s tím státem. A nezlobte se, ale stát, který prostě neumí zjednávat spravedlnost, hm, to je na pováženou, proč se s ním mám ztotožňovat.

 

Martin KOPTIŠ, poškozený

——————–

Já se teď obracím na Ústavní soud jako na nejvyšší instanci v České republice, protože podle mého názoru mně bylo v průběhu toho procesu upřeno základní moje právo na spravedlivej proces.

 

Zdroj: ČT 1- Reportéři ČT, odvysíláno 23.7.2012