Respekt: Anketa: Měli by podle vás být potrestáni demonstranti, kteří v červenci na Václavském náměstí během akce namířené proti migrantům drželi v rukou šibenice s hesly?

Milan Znoj  – politolog
Zatím ne. Šibenice, toť vyhrožování smrtí spoluobčanům. Tyto výhrůžky samozřejmě překračovaly mnohé meze. Otázkou je, nakolik překračovaly hranice svobody slova, aby toto jednání mohlo být oprávněně kriminalizováno.
Je hluboký omyl tvrdit, že svoboda slova v liberální demokracii žádné hranice nemá. Pokud slovo svobodně vyřčené vede ke zničení liberální demokracie, pak takovou mez překračuje. Výraz „vede ke zničení“ je důležitý, protože vyjadřuje kauzální souvislost.
To neznamená, že musíme čekat, až někoho z „vlastizrádců“ na šibenici skutečně pověsí. Pokud vznikne hnutí, které se bude organizovat se šibenicemi v rukou a bude dosti silné, aby přešlo od slov k činům, pak je namístě trestněprávně zasáhnout. Demokracie se však musí bránit již dříve a to je věc médií a aktivních občanů.

Petra Hůlová – spisovatelka
Jistě, potrestáni. Existuje jak paragraf 365 proti podněcování k nenávisti proti určité etnické skupině, náboženství atd., tak paragraf 352 proti vyhrožování usmrcením a ublížením na zdraví. Navíc proti levicovým demonstracím policie zasahuje velmi aktivně. Nezasahování je tristnější o tento nepoměr.
Jinou věcí je, jestli takové omezování svobody projevu považujeme za správné. V USA by například v případě potrestání muselo být průkazné, že ony šibenice vybízejí k bezprostředně následujícímu nezákonnému jednání, ke kterému nejen podněcují, ale jež také prosazují. Netřeba si ale sypat popel na hlavu za větší omezení svobody projevu. Dává tu smysl a především -teď a tady je zakotvena v našem právním řádu. Policie zkrátka s pravicovými extremisty sympatizuje a aplikuje na demonstrace dvojí metr. Díky tomu, že s nimi tiše sympatizuje i značná část veřejnosti, tak jí to u ní prochází. Xenofobie holt není korupce.

Eliška Wagnerová – právnička a politička
Zarážející je neochota policie prověřovat osoby nesoucí plakáty se šibenicemi v kontextu výzev ke ztrestání jistých skupin osob.
Výklad představitelů policie – šibenice je „nový“ symbol, s nímž si zasahující policisté nevěděli rady – spíše obohacuje sbírku „policajtských vtipů“, než že by vysvětloval nečinnost policistů.
Smysl šibenice doprovozený uvedenými výkřiky je průměrnému občanovi zřejmější než smysl plakátu se svastikou doprovozený neonacistickými s odpuštěním kecy.
Druhý případ bývá postihován jako projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování práv a svobod člověka. První případ by spíše naplňoval skutkovou podstatu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Důležité pro úvahu o potrestání konkrétních osob je prověření všech skutkových okolností.

Dominik Feri – radní Statutárního města Teplice
„Šibenice“ na demonstracích jsou zcela novým jevem – představují zavlečený druh na naší mladé diskusní zahrádce.
Rostlinu, jež nabírá rychle na síle, je odolná a ty ostatní může rychle zahubit, ponecháli se vše ladem.
Jak se tohoto plevelu zbavit? Tnout – potrestat demonstranty, již se demonstrace zúčastnili s halafurnami v ruce. Tento krok však chce odvahu – je nutné čelit tlakům z různých stran, jež poukazují na to, že v případě exemplárního potrestání demonstrantů by byla značně omezena svoboda slova. Proto je nutné vymezit, co je v rámci veřejného, celospolečenského diskurzu přípustné.
Samozřejmě zastávat ve věci přijetí uprchlíků nesouhlasný postoj je zcela legitimní, ale aby měl takovéto projevy, je podle mého názoru nepřípustné. Paradoxní je, že riziko pro demokracii představují právě ti, kdo jejího nepřítele ustavičně hledají – ať už v řadách vlastního národa či v podobě národů cizích.

 

Zdroj: Respekt, 24.8. 2015