Respekt: Báťuška není kámoška

KDYBYCH BYL PREZIDENTEM…

Občas mi někdo vážně nebo žertem položí otázku, zda bych nechtěl kandidovat na prezidenta. Odpovídávám na ni zcela vážně: Ne, protože jsem osoba svými názory ostře rozdělující, kdežto prezident má být osoba spojující. Což vzápětí dokážu v této respektí hře.
Nejčastěji v této hře zaznívají teze o slušnosti, zdvořilosti, překlenování bolestných rozdělení národa. Ano, ale není to dost. Ano, ale není to, co nejvíc hoří. To, co nejvíc hoří, je totiž obrana této země. Nikoli obrana proti teroristům a migrantům či jiným dílčím a uměle nafukovaným problémům. Obrana proti soustavné, řadu let nejdřív skrytě a nyní stále zjevněji probíhající agresi nepřátelského režimu v Kremlu, jehož cílem je naši zemi rozeštvat a oslabit, rozmazat vědomí hodnot, na kterých stojí, a vytrhnout ji z evropského spojenectví svobodných států. Nuže, výchozí geopolitická teze, z níž musí vycházet politika každého zodpovědného českého prezidenta: Kremelský režim nás chce zpátky do svého impéria a my se musíme bránit.
Jistě, z kremelského pohledu jsme jen jedno z menších bitevních polí. Putin rozehrál velkou hru, právě tak velkou jako Stalin roku 1945. Už tenkrát báťuška usiloval o získání vlivu i v západní Evropě. Tehdy k tomu používal zejména mohutné komunistické strany ve Francii, v Itálii a jinde. Dnes používá kohokoli. Starokomouše i mladonácky, katolikály snící o sladkých časech meziválečného fašismu, usvědčené lháře a plagiátory bez pevných názorů. Dokonce i několik chartistů se jalo hájit a opěvovat režim, pro nějž lidská práva neznamenají nic, kdežto sláva báťuškova všechno. Ti všichni přinášejí své smrduté hromádečky na Matterhorn kremelské lži o tom, že je nám na svobodném Západě zle a že báťuška je kámoška.
Prezident musí řídit obranu země. Prezident je nejvyšší velitel ozbrojených sil. Prezident kontroluje tajné služby. Úkoly jsou tedy jasné. Dát pokyn k důraznému uplatňování zákonů o pomluvě a o šíření poplašných zpráv, jakož i ke sledování a usvědčování kremelských agentů. Prozkoumat skutečné pozadí Putinometních listů a jiných webů, šířících nenávist, a dosáhnout jejich vypnutí. Za výhrůžky na internetu sázet nepodmíněné tresty. Při zadávání státních zakázek dbát prvotně bezpečnosti země. Sberbank, Lukoil, Rosněfť, Rosatom a jiné firmy, sloužící kremelskému režimu, nesmějí ovlivňovat hospodářství naší země. A naopak, prezident by měl podporovat ruské demokratické skupiny u nás i v Rusku. Potisící zdůrazňuji: Tuto zemi ohrožuje Kreml, ne Rusové jakožto národ. První zahraniční cesta by vedla do Kyjeva, kde by český prezident vyhlásil nejvyšší podporu ukrajinské snaze o vstup do Evropské unie a do NATO.
Tady je Evropa. Tady je Západ. Tato země je naše, ne báťuškova.

P. S.: Koho byste rád viděl na Hradě?

Na Pražském hradě bych rád viděl nějakou dámu, která by toto všechno doopravdy vykonala, ale jemněji a diplomatičtěji, než bych byl schopen já. Magdu Vášáryovou, Elišku Wagnerovou, Hanu Marvanovou…

Zdroj: Respekt, 23.1. 2017