Respekt: Vyvolávání běsů je cesta do pekla

KDYBYCH BYL PREZIDENTEM. . . Břetislav Rychlík

Ani v nejhorším snu! V dětství jsem snil o tom, že budu kominíkem, jako otec, děda, praděda.
Ve středověku se kominíci povyšovali do šlechtického stavu, protože na jejich práci, na pohled špinavé, zalykající se sazemi, dehtem, svinstvem, závisela kvalita života obce, pocit domova, zajištění majetku, života blízkých. Musí se přece najít kvalitní osobnosti, které snesou i tu nutnou dávku špíny, již boj o moc v sobě představuje, a současně jsou odpovědní k obci.
Teze, že prezident musí být kovaný v partajním a politickém životě, byla vyvrácena na Slovensku Andrejem Kiskou. Vlastnosti vhodné pro vedení politických stran se v českém prostředí ukázaly být na škodu. Příklad: prezidentské působení Václava Klause a Miloše Zemana.
Caesaropapismus, narcismus, neschopnost naslouchat jinému než svému zbytnělému egu, pocit neomylnosti, absence sebereflexe, a naopak obklopování se servilními přitakávači i temnými pologangsterskými týpky, to jsou vlastnosti pro budování stranické disciplíny (nic proti politickým stranám).
Sním tedy o prezidentovi, který bude schopen naslouchat moudřejším lidem, než je on sám. Je lepší mít po boku středověkého šaška než sám působit jako kašpar. Společnost, to nejsou jen mechanismy voleb, opojení mocí, splácení dluhů lobbistům za zvolení, byznys. To je také atmosféra mezi lidmi, přihlášení se k hodnotám, na kterých se tento stát zrodil i obrodil. Tedy také jednoznačné spojenectví se západní civilizací, od členství v NATO po EU. Ocenil bych schopnost jít proti většině a masám už tím, že nevyvolávám atmosféru strachu. Nezapaluju ohně nenávisti, ale zakládám plamínky solidarity. S nejslabšími, od sociálně ohrožených, chudých, lidí bez domova, postižených až po menšiny. Od toho se odvozuje kvalita demokracie. Vyvolávání běsů a rozeštvávání národa je cesta do pekla.
Budoucnost malého národa je ve vzdělání, prosil bych respekt a podporu prostředí, které vzdělává a vychovává děti a mládež. Pohrdání univerzitním prostředím pro jeho svobodomyslné a kritické myšlení je popřením akademických svobod. Šašek by svému prezidentovi vysvětlil, že krajina je dílo lidské a ti, kteří na ni myslí, nejsou ekoteroristé, ale lidé zodpovědní. Za budoucnost, zdraví a kvalitu života, která je přímo úměrná čistotě vod, lesů a vzduchu. A ta špetka divoké přírody, která nám ještě zbývá, se musí chránit. Už jenom proto, že je krásná! Ochrana svobodných médií, v prvé řadě těch veřejnoprávních, ne pomstychtivé pokusy o jejich likvidaci. Prezident by měl mít aspoň minimální kulturní přehled a vkus, protože kultura je investice do budoucnosti.
P. S.: Je jasné, že rozhodne venkov. Takže budoucí prezident si to musí tvrdě odpracovat a mít silnou, viditelnou vůli po té službě. Mojí favoritkou by byla žena. Eliška Wagnerová, ale ona to nechce. Jsem si jist, že Miloš Zeman kandidovat bude a kampaň bude ještě brutálnější. Ale na ženy se hulvátsky útočit nevyplácí. Výborná by byla třeba Dana Drábová, Zuzana Roithová. A z mužů profesor Jiří Drahoš.

 

Zdroj: Respekt, 30.1. 2017