Schůze pléna Senátu

Ve středu 13.3. 2013 od 10:00 hod. se plénum Senátu sejde ke své další, tentokrát jednodenní schůzi.

Program jednání pléna:

Pořad 5. schůze Senátu v 9. funkčním období

 1. Celonárodní výzva – petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“ /senátní tisk č. 446/ (1. bod dopoledního jednání)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 39/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 36/
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 37/
 5. Balíček k ustavení bankovní unie /evropský senátní tisk č. N 189/08N 190/08K 192/08/
 6. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 /senátní tisk č. 40, 41/
 7. Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného /evropský senátní tisk č. K 188/08/
 8. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /senátní tisk č. 38/
 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií /evropský senátní tisk č. K 171/08/
 10. Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 7. ? 8. února 2013
 11. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 14. a 15. března 2013
 12. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících /evropský senátní tisk č. K 194/08/
 13. Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení /evropský senátní tisk č. N 187/08/