Schůze Senátu

Ve čtvrtek 16.5. se na své 10. schůzi v tomto funkčním období sejde plénum Senátu. Obsahem jednání budou následující senátní tisky:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 86/
  • Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /senátní tisk č. 87/
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /senátní tisk č. 88/
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajistit fungování vnitřního trhu s energií /evropský senátní tisk č. K 005/09/
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě /evropský senátní tisk č. K 003/09/
  • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná dne 22. května 2013
  • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva /evropský senátní tisk č. N 021/09K 022/09/