Schůze Senátu

Na 16. schůzi pléna Senátu se budou ve středu 27. listopadu projednávat následující senátní tisky:

  • Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech /evropský senátní tisk č. N 081/09/
  • Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na Ukrajině v souvislosti s přípravou podpisu Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a s ohledem na budoucnost Východního partnerství
  • Jednotné evropské nebe II+ /evropský senátní tisk č. N 078/09N 079/09K 080/09/
  • Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku) /senátní tisk č. 181/
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 37/
  • Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 126/
  • Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 157/
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě /evropský senátní tisk č. K 086/09/ (1. bod odpoledního jednání)
  • Petice „Pomozte svému divadlu“ /senátní tisk č. 71/